Digital skolehelsetjeneste - preikes!

Preikes er et tilbud for deg som er elev på videregående skole, eller er lærling i Agder. Her kan du kontakte helsesykepleier via chat eller meldinger.  Live chat torsdager fra 11:00 til 16:00.

Eksamenskurs

Kursene er et tilbud til deg som skal ta eksamen høsten 2021. Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. Dette gjelder om du er elev, voksen, privatist, lærling eller OT-ungdom. Kursene er IKKE for de som vil forbedre karakteren.

Skolevalgresultat 2021

6.-7.september ble det avholdt skolevalg ved skolen. 484 stemmer ble avgitt, det vil si en deltakerprosent på 44 %.

Nytt testregime

Kristiansand kommune endrer testregime fra 7. september. Det betyr at testing erstatter smittekarantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter (kjærester), må fortsatt gå i karantene. 

Skolevalg

Skolevalget i år gjennomføres på Tangen mandag 6. og tirsdag 7. september. Nytt av året er at elevene stemmer via pc eller telefon. Det aller beste er at dette organiseres av kontaktlærer for å få flest mulig til å stemme. Siste frist er 7.september kl. 16:30.

Slik vaksineres 16- og 17-åringer

Elever ved Tangen vgs får tilbud om vaksinering fredag 3. september . Tilbudet går nå ut til alle Kristiansands ungdommer født i år 2004 og 2005. Vaksineringen skjer i vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret fra mandag 30. august til og med fredag 3. september. Tidspunkt for vaksinering gjennomføres i samarbeid med videregående skoler, og elevene følger oppsatt tidspunkt for sin klasse. Elevene blir transportert klassevis i buss tur retur skolen

Får ikke elev-pc før i oktober

PC til nye elever ved de videregående skolene i Agder fylkeskommune er forsinket. Dette er sterkt beklagelig og vi har jobbet for å løse dette i mange måneder allerede, men ser at vi ikke kommer i havn til skolestart.

Karanteneregler

Her finner du informasjon om hvilken karanteneregler som gjelder pr d.d.

Til toppen