Tangen Videregående Skole

Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. 
Elevene svarer på spørsmål om blant annet trivsel, mobbing, miljø, motivasjon og støtte fra lærer. 

Mer info om Elevundersøkelsen finner du her

Aktuelt

Hva skjer?

Til toppen