Videregående skole

Fra rektor på Tangen vgs: Kjære elever og foresatte

Vi har nå hatt nesten to uker  med hjemmeundervisning, og tirsdag kom regjeringens avgjørelse om at skolene fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget. Det er derfor viktig at dere holder dere oppdatert på informasjon som kommer i media i løpet av påsken.

I tillegg ble det på onsdag besluttet å avlyse skriftlige eksamener på videregående skole våren 2020.  Det betyr at det er standpunktkarakteren i det enkelte fag som står på vitnemålet.

Det er en spesiell situasjon vi nå befinner oss i,  både dere elever og foresatte, og også skolens lærere og øvrige ansatte. Lærerne må gjennom sin nettundervisning prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget slik at det kan settes standpunktkarakter. Elevene må levere de oppgaver som er gitt av lærerne. Uten innlevering av  oppgaver i det enkelte fag, kan ikke lærer sette standpunktkarakter. Lærerne melder om at det jevnt over gjøres en kjempebra innsats, så stå på videre! Det vil lønne seg for hver og en av dere!

Jeg håper også at dere elever støtter og hjelper hverandre, både med oppgaver og livet for øvrig. Ha litt ekstra omtanke for din medelev som kanskje opplever situasjonen som litt vanskelig. For de av dere som føler at ting er ugreit, så ikke nøl med å ta kontakt med lærer, rådgiver, forebygger, helsesøster, skoleledelsen  m fl. Vi er her for dere!  

Jeg vil også takke dere foresatte som legger til rette for at elevene kan gjennomføre skoledagen hjemmefra.

Jeg vil til slutt få minne om at skolen legger ut jevnlig informasjon på It’s og skolens hjemmeside.

Hilsen
Eva Berg, rektor på Tangen vgs

 

Fraværsføring og varsler i "korona-situasjonen"

Kunnskapsdepartementet har bestemt at elever ikke skal få fravær så lenge skolen er stengt/har hjemmeundervisning. Det betyr at fravær fra fredag 13. mars til vi er tilbake på skolen ikke kommer på vitnemålet eller teller på 10 prosent i fag. 

Skolen trenger rutiner for å følge opp elever som ikke deltar i undervisningen. Derfor fortsetter vi med å registrere fravær i Skolearena, men dette merkes "fravær skal ikke telles opp". Elever som på grunn av sykdom ikke kan delta i nettundervisningen, må fortsatt levere egenmelding/melding fra foresatte. 

Husk: For at lærerne skal få grunnlag for å sette karakter, er både deltakelse og innlevering viktig.

Retningslinjer for elever i forbindelse med nettbasert undervisning på Tangen vgs

IT-HJELP FOR ELEVER: Retningslinjer for IT-hjelp for elever ligger nederst i saken

  • Skolen bruker It’s som plattform for undervisning, vurdering og oppfølging.
  • Undervisningen planlegges med utgangspunkt i timeplan for de ulike klassene slik den foreligger på rom & ressurs, og innholdet i de ulike undervisningsbolkene legges ut på It’s senest når timene er oppsatt til å starte ifølge timeplan.
  • Det legges opp til at elevene skal ha nok å gjøre til at det oppleves som en tilnærmet fullverdig undervisningsmengde, tilpasset timetallet i de ulike fag på timeplanen.
  • Det legges opp til at faglærerne er tilgjengelig for elevene i de tidspunktene det er timer i de ulike fagene jf. timeplanen for de ulike klassene. Kommunikasjonen foregår fortrinnsvis via It’s.
  • Det er viktig at alle elever følger den fremdrift som faglærer legger opp til i de ulike fagene. Dette gjelder både for de ulike læringsaktivitetene og vurderingsoppgavene som vil foreligge. Disse tingene vil være med å danne grunnlaget for standpunktvurderingen i de ulike fagene.

Slik får du IT-hjelp med elev-pc

  • Ta kontakt med IT-support på tlf. 38 19 76 60. Alle supporthenvendelser fra elever gjøres via dette nummeret.
  • Må maskinen inn fysisk, avtaler IT-support med eleven og forklarer hvordan det gjøres. Når elever ankommer skolen kontaktes servicetorget på tlf. 38177600 for å slippe inn på skolen.
  • Maskinen legges på en tralle i 1. etg, sammen med et feilmeldingsskjema som eleven må fylle ut. Maskinen leveres ut samme sted.

Kontakt rådgiverne på Tangen når du trenger det

Kjære elever på Tangen vgs. Vi vet at denne perioden er utfordrende for dere alle sammen. Vårt ønske er å hjelpe med råd, veiledning og gjerne en samtale hvis du har behov. Det kan være du strever med noe i forhold til ulike fag, har vedtak om spesialundervisning, særskilt behov for tilrettelegging i denne perioden eller at du strever med tanker og bekymrer deg. Vi syns ikke du skal sitte alene med tankene dine. Ta kontakt med en av oss hvis du har behov. Vi hjelper deg så gjerne. 

Her er kontaktinformasjon til de ansatte i skolens elevtjeneste:

Mette Ulset Aamodt
Rådgiver
Kunst Design og Arkitektur, Media og kommunikasjon, Påbygg til generell studiekompetanse og Oppfølgingstjenesten
Tlf: 945 26 736
Epost: Mette.Ulset.Aamodt@tangen.vgs.no

Merete Bryn Bruskeland
Rådgiver
Bygg- og Anleggsteknikk og Oppfølgingstjenesten
Tlf: 45 28 65 48
Epost: merete.bryn.bruskeland@tangen.vgs.no

Marianne Skjelbred-Knudsen
Rådgiver og TPO-rådgiver for design- og håndverk og restaurant- og matfag
Tlf: 954 43 494
Epost: marianne.skjelbred-knudsen@tangen.vgs.no

Odd Sigurd Salvesen
Rådgiver
Elevtjenesten
Tlf: 945 26 738
Epost: odd.sigurd.salvesen@tangen.vgs.no

Helge Amble
Koordinator for tilpasset opplæring 
Tlf: 945 26 734
Epost: helge.amble@tangen.vgs.no

Trond Sjåstad
Forebygger
Tlf: 951 17 111
Epost: trond.harald.sjastad@tangen.vgs.no

 

Skolehelsetjenesten på Tangen vgs tilgjengelig på hjemmekontor og telefon

Helsesykepleierne på Tangen videregående skole vil være tilgjengelige i form av hjemmekontor og mulighet for telefonkonferanser/-konsultasjoner i kommende periode. Skolehelsetjenesten avlyser alle planlagte oppgaver, inntil ny beskjed blir gitt. Planlagte samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter utgår også. 

Vi er nå inne i en krevende periode som samfunn, og dette påvirker oss alle i ulik grad. Elever som ønsker det, kan ta kontakt. Telefon og mail vil bli besvart i tidsrommet 08.00-15.30, mandag til fredag. NB: Ikke skriv sensitive opplysninger på sms og mail!

Vennlig hilsen skolehelsetjenesten ved Tangen videregående skole

Ingunn Midtdal Abildgaard
Tlf.: 957 96 524
Epost: ingunn.midtdal.abildgaard@kristiansand.kommune.no 

Berit Sandal Djupvik
Tlf.: 480 42 432
Epost: berit.sandal.djupvik@kristiansand.kommune.no 

Til toppen