Tangen Videregående Skole

 

Tangen-elev vinner av frisørkonkurranse

I konkurranse med alle frisørelever i Agder nådde Pernille Stien til topps i årets Goldwell Cup. Frisørkonkurransen er en årlig begivenhet, og denne gangen ble vinneren utropt via storskjerm ettersom juryen satt koronafast i Oslo. Pernille Stien får, i tillegg til heder og ære, en flott premie fra utstyrsleverandøren som arrangerer konkurransen.

Streiken er avsluttet

Fredag 4. juni ble streiken avsluttet. Fra mandag 7. juni er alle lærere tilbake i ordinær undervisning.

 

Fortsatt rødt nivå uke 23

Alle videregående skoler i Kristiansand skal fortsette på rødt nivå uke 23. Som hovedregel er ca 50% av elevene fysisk tilstede på skolen til enhver tid. For de studieforberedende utdanningsprogrammene betyr det at elevene som hovedregel skal på skolen annenhver dag. På de yrkesfaglige utdanningsprogrammene vil elevene ha større grad av tilstedeværelse. Elevene får god informasjon av kontaktlærer om hvilke dager som blir digitale og hvilke dager de skal ha fysisk oppmøte på skolen. 
Kravet om heldigital skole for VG3 opphører fra mandag 7. juni. Det betyr at også VG3-elevene vil ha deler av sin undervisning fysisk på skolen fra mandag. 

Informasjon til foresatte

Tangen vgs er opptatt av å tilby elevene et trygt skolemiljø. Vi er derfor nøye med å følge FHIs, og lokale smittevernmyndigheters retningslinjer i forhold til smittevern. Vi følger fortløpende de anbefalinger som kommer fra fylkets beredskapsansvarlige og FHI.

Skolen ønsker at alle elever og ansatte følger FHIs tre enkle råd for å forebygge smitte:

Klikk for stort bilde 

Skolehverdagen

Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Vi er nå på gult nivå.

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå nærkontakt.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever får et tidstilbud på skolen med tilnærmet vanlige skoledager. Elever og lærere må unngå nærkontakt og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Det vil være ulik praksis i forhold til smittevern på avdelingene grunnet bransjerelaterte smittevernforskrifter.

Fravær

Foreløpig gjelder ikke fraværsgrensen for videregående opplæring. 

Elever som er satt i karantene av lokale smittevernmyndigheter skal snarest melde fra til skolen. 

Elever med symptomer på luftveisinfeksjon, skal holde seg hjemme til symptomene avtar. Det er viktig at foresatte varsler kontaktlærer i forkant av fraværet. Elever over 18 år kan varsle fraværet selv. Dette fraværet kommer ikke på vitnemålet.

Faglærer fører fravær for alle elever som ikke fysisk er på skolen, dette handler om både brannsikkerhet og mulighet for smittesporing.

Dersom eleven ikke har gitt beskjed om fravær, eller har fremskaffet gyldig dokumentasjon, skal fravær føres som normalt.

 

Aktuell informasjon om korona-situasjonen fra Agder fylkeskommune

Klikk her for informasjon

Til toppen