Tangen Videregående Skole

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Skolen vil gjennomføre elevundersøkelsen innen 1.desember 2022.

Under finner du informasjonsbrev fra Utdanningsdirektoratet:
Informasjon til elever i videregående opplæring
Informasjon til foresatte til elever under 18 år

Aktuelt

Til toppen