Videregående skole

Info til foresatte og elever ved Tangen vgs

Fra kommende uke åpner skolen gradvis opp for fysisk tilstedeværelse og undervisning.

Av kapasitetshensyn som følge av smittevernregler, vil det for alle elever bli en kombinasjon av fysisk og nettbasert undervisning. Alle elever vil få egen beskjed av sin avdelingsleder eller kontaktlærer om tidspunkt og sted for første fysiske oppmøte.

Vg2 og vg3 yrkesfag fortsetter på samme måte som forrige uke .De første vg1 yrkesfagelever starter opp mandag, mens resterende elever kommer på onsdag.

Alle elever på studiespesialiserende og studieforberedende programområder starter opp gradvis fra tirsdag, etter egen plan som sendes ut til elevene.

Elevene vil få opplæring i smittevern første dag på skolen, for at Tangen vgs skal være et trygt og godt sted å være. Det vil være kapasitetsproblemer på bussene, og vi henstiller derfor alle elever som har muligheten til det, å benytte beina, sykkel eller private transportordninger.

Vi ser frem til å ønske alle våre elever velkommen tilbake. Vi viser ellers til Agder fylkeskommunes informasjon om gjenåpning av skolene.

 

Informasjonsskriv til foresatte

Mandag 27. april åpnes skolen for igjen vg2 og vg3 yrkesfag. Disse elevene vil få undervisning i de praktiske programfagene på skolen eller være praksisutplassert, mens teoriundervisning fremdeles vil være nettbasert.

Når elevene nå skal tilbake til skolen, er det viktig at de følger de gjeldende smitteverntiltak for å skape en trygg og god skolehverdag for elever og ansatte.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal ikke være på skolen
 • God hygiene
 • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Punktene over er hentet fra den nasjonale veilederen for hvordan skolene skal tilrettelegge for undervisning i en krevende tid. Alle våre aktiviteter og forebyggende tiltak vil være i tråd med denne.

Når elevene kommer på skolen, møter de opp etter avtale med kontaktlærer, som vil bruke den første tiden til å gå gjennom smittevernregler, praktisk informasjon og krav til den enkeltes atferd og hygiene.

Det legges til rette for god avstand mellom elever, god tilgang på håndvask eller desinfeksjonssprit, egne klasserom og verksteder, egne toaletter for de ulike programområdene, faste elevgrupper for samarbeid og økt hyppighet på renhold.

All informasjon om undervisningen får elevene på Itslearning av sine lærere.

Alle ordinære eksamener i videregående skole er nå avlyst. Det betyr at standpunktkarakteren til elevene er viktigere enn noen gang. All undervisning skal gi et best mulig vurderingsgrunnlag for våre elever, slik at de kan komme seg videre i utdanningsløp og yrkesliv. Det er avgjørende viktig at elevene møter opp til både fysisk og digital undervisning og leverer de oppgaver og innleveringer som lærerne trenger for å kunne gi en sluttvurdering i faget.

Elevene oppfordres til å unngå bruk av offentlig transport for å redusere smitterisiko. Bruk beina, sykkel, moped eller annet hvis du kan.

For de som er avhengige av buss gjelder følgende regler:

 • Benytt annethvert sete, ikke sitt sammen med noen
 • Vask eller sprit hendene før og etter bussturen
 • Ta minst mulig på kontaktflater om bord i bussen
 • AKT kjører nå sommerruter, så bruk AKT reiseplanlegger for oppdaterte rutetider

Vi presiserer at skolen har svært gode rutiner for smittevern og anser skolen som et trygt og godt sted for elevene å være – så lenge vi alle bidrar ved å følge reglene. Vi gleder oss til å se elevene igjen, og til skape gode læringssituasjoner i tiden fremover.

Ta gjerne kontakt med skolen dersom dere har spørsmål.

Vennlig hilsen Eva Berg (rektor) og Jo Erlend Thunberg (avdelingsleder)

 

Muntlige og praktiske eksamener avlyst

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole skal avlyses denne våren.

- Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grundig standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Tangen videregående skole åpnes fra mandag 27. april for elever på yrkesfag vg2 og vg3. De vil få undervisning programfagene sine på skolen, mens fellesfagene deres fortsatt vil være nettbasert.

 

Søk lærerjobb på Tangen vgs nå

Her finner du ledige stillinger i Agder fylkeskommune: Undervisningsstillinger på Tangen videregående skole

 

Skole igjen fra 27. april for vg2 og vg3 yrkesfag

 • Elever på vg2 og vg3 yrkesfag: Regjeringen har planlagt åpning av videregående skole for yrkesfagelever på vg2 og vg3 fra mandag 27. april 
 • Andre elever: Hjemmeundervisningen fortsetter inntil videre

 

Fraværsføring og varsler i "korona-situasjonen"

Kunnskapsdepartementet har bestemt at elever ikke skal få fravær så lenge skolen er stengt/har hjemmeundervisning. Det betyr at fravær fra fredag 13. mars til vi er tilbake på skolen ikke kommer på vitnemålet eller teller på 10 prosent i fag. 

Skolen trenger rutiner for å følge opp elever som ikke deltar i undervisningen. Derfor fortsetter vi med å registrere fravær i Skolearena, men dette merkes "fravær skal ikke telles opp". Elever som på grunn av sykdom ikke kan delta i nettundervisningen, må fortsatt levere egenmelding/melding fra foresatte. 

Husk: For at lærerne skal få grunnlag for å sette karakter, er både deltakelse og innlevering viktig.

Retningslinjer for elever i forbindelse med nettbasert undervisning på Tangen vgs

IT-HJELP FOR ELEVER: Retningslinjer for IT-hjelp for elever ligger nederst i saken

 • Skolen bruker It’s som plattform for undervisning, vurdering og oppfølging.
 • Undervisningen planlegges med utgangspunkt i timeplan for de ulike klassene slik den foreligger på rom & ressurs, og innholdet i de ulike undervisningsbolkene legges ut på It’s senest når timene er oppsatt til å starte ifølge timeplan.
 • Det legges opp til at elevene skal ha nok å gjøre til at det oppleves som en tilnærmet fullverdig undervisningsmengde, tilpasset timetallet i de ulike fag på timeplanen.
 • Det legges opp til at faglærerne er tilgjengelig for elevene i de tidspunktene det er timer i de ulike fagene jf. timeplanen for de ulike klassene. Kommunikasjonen foregår fortrinnsvis via It’s.
 • Det er viktig at alle elever følger den fremdrift som faglærer legger opp til i de ulike fagene. Dette gjelder både for de ulike læringsaktivitetene og vurderingsoppgavene som vil foreligge. Disse tingene vil være med å danne grunnlaget for standpunktvurderingen i de ulike fagene.

Slik får du IT-hjelp med elev-pc

 • Ta kontakt med IT-support på tlf. 38 19 76 60. Alle supporthenvendelser fra elever gjøres via dette nummeret.
 • Må maskinen inn fysisk, avtaler IT-support med eleven og forklarer hvordan det gjøres. Når elever ankommer skolen kontaktes servicetorget på tlf. 38177600 for å slippe inn på skolen.
 • Maskinen legges på en tralle i 1. etg, sammen med et feilmeldingsskjema som eleven må fylle ut. Maskinen leveres ut samme sted.

Kontakt rådgiverne på Tangen når du trenger det

Kjære elever på Tangen vgs. Vi vet at denne perioden er utfordrende for dere alle sammen. Vårt ønske er å hjelpe med råd, veiledning og gjerne en samtale hvis du har behov. Det kan være du strever med noe i forhold til ulike fag, har vedtak om spesialundervisning, særskilt behov for tilrettelegging i denne perioden eller at du strever med tanker og bekymrer deg. Vi syns ikke du skal sitte alene med tankene dine. Ta kontakt med en av oss hvis du har behov. Vi hjelper deg så gjerne. 

Her er kontaktinformasjon til de ansatte i skolens elevtjeneste:

Mette Ulset Aamodt
Rådgiver
Kunst Design og Arkitektur, Media og kommunikasjon, Påbygg til generell studiekompetanse og Oppfølgingstjenesten
Tlf: 945 26 736
Epost: Mette.Ulset.Aamodt@tangen.vgs.no

Merete Bryn Bruskeland
Rådgiver
Bygg- og Anleggsteknikk og Oppfølgingstjenesten
Tlf: 45 28 65 48
Epost: merete.bryn.bruskeland@tangen.vgs.no

Marianne Skjelbred-Knudsen
Rådgiver og TPO-rådgiver for design- og håndverk og restaurant- og matfag
Tlf: 954 43 494
Epost: marianne.skjelbred-knudsen@tangen.vgs.no

Odd Sigurd Salvesen
Rådgiver
Elevtjenesten
Tlf: 945 26 738
Epost: odd.sigurd.salvesen@tangen.vgs.no

Helge Amble
Koordinator for tilpasset opplæring 
Tlf: 945 26 734
Epost: helge.amble@tangen.vgs.no

Trond Sjåstad
Forebygger
Tlf: 951 17 111
Epost: trond.harald.sjastad@tangen.vgs.no

 

Skolehelsetjenesten på Tangen vgs tilgjengelig på hjemmekontor og telefon

Helsesykepleierne på Tangen videregående skole vil være tilgjengelige i form av hjemmekontor og mulighet for telefonkonferanser/-konsultasjoner i kommende periode. Skolehelsetjenesten avlyser alle planlagte oppgaver, inntil ny beskjed blir gitt. Planlagte samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter utgår også. 

Vi er nå inne i en krevende periode som samfunn, og dette påvirker oss alle i ulik grad. Elever som ønsker det, kan ta kontakt. Telefon og mail vil bli besvart i tidsrommet 08.00-15.30, mandag til fredag. NB: Ikke skriv sensitive opplysninger på sms og mail!

Vennlig hilsen skolehelsetjenesten ved Tangen videregående skole

Ingunn Midtdal Abildgaard
Tlf.: 957 96 524
Epost: ingunn.midtdal.abildgaard@kristiansand.kommune.no 

Berit Sandal Djupvik
Tlf.: 480 42 432
Epost: berit.sandal.djupvik@kristiansand.kommune.no 

Til toppen