Videregående skole

SKOLEN ER PÅ GULT FARENIVÅ

Publisert 24.11.2020

 

Situasjonen akkurat nå
Skolen har ingen kjente smittetilfeller, og ingen elever eller ansatte er i karantene.

Prosedyre ved smitte
1. Vi informerer først alle nærkontakter og sender informasjon til alle som skal i karantene
2. Vi informerer alle på skolens hjemmeside
3. Vi har tett dialog med koronateamet i kommunen

Skolens tiltak på forsterket gult nivå

 1. Det er markert en-meter avstand ved alle bord i fellesområdene
 2. Vi har forsterket renholdet gjennom hele dagen
 3. Det er fysiske skiller mellom inngang og utgang i kantinekøen
 4. Det serveres ikke frokost til elevene
 5. Skolens forebyggere passer på at alle spriter hendene når de kommer om morgenen
 6. Det er miljøvakter i midttimen alle dager som har til oppgave å passe på at vi holder avstand og spriter hendene
 7. Elevene vasker pulten når de kommer til nytt rom
 8. Det blir markert gangretninger i alle trappeløp

 

Oppfordring

 1. Minn elevene på avstandskravet. Det er et personlig ansvar å holde avstand.
 2. Unngå kollektivtransport hvis mulig. Det er fulle busser i rushtrafikken, og transport – som undervisning – har ikke krav om en-meter avstand.
 3. Hjelp elevene til å holde seg hjemme dersom de har symptomer.

 

Plan for rødt nivå

Skolen har beredskapsplan for rødt farenivå. Planen påvirker undervisningen og innfører mer hjemmeskole. Vi orienterer om planen når vi eventuelt får melding om at den skal iverksettes.

 

Spørsmål og svar til skolen

Skolens beredskapsleder er Jo Erlend Thunberg.

Spørsmål rettes til skolens Servicetorg på 38177600

 

Informasjon til foresatte

Tangen vgs er opptatt av å tilby elevene et trygt skolemiljø. Vi er derfor nøye med å følge FHIs, og lokale smittevernmyndigheters retningslinjer i forhold til smittevern. Vi følger fortløpende de anbefalinger som kommer fra fylkets beredskapsansvarlige og FHI.

Skolen ønsker at alle elever og ansatte følger FHIs tre enkle råd for å forebygge smitte:

Klikk for stort bilde 

Skolehverdagen

Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Vi er nå på gult nivå.

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå nærkontakt.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever får et tidstilbud på skolen med tilnærmet vanlige skoledager. Elever og lærere må unngå nærkontakt og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Det vil være ulik praksis i forhold til smittevern på avdelingene grunnet bransjerelaterte smittevernforskrifter.

Fravær

Foreløpig gjelder ikke fraværsgrensen for videregående opplæring. 

Elever som er satt i karantene av lokale smittevernmyndigheter skal snarest melde fra til skolen. 

Elever med symptomer på luftveisinfeksjon, skal holde seg hjemme til symptomene avtar. Det er viktig at foresatte varsler kontaktlærer i forkant av fraværet. Elever over 18 år kan varsle fraværet selv. Dette fraværet kommer ikke på vitnemålet.

Faglærer fører fravær for alle elever som ikke fysisk er på skolen, dette handler om både brannsikkerhet og mulighet for smittesporing.

Dersom eleven ikke har gitt beskjed om fravær, eller har fremskaffet gyldig dokumentasjon, skal fravær føres som normalt.

 

Aktuell informasjon om korona-situasjonen fra Agder fylkeskommune

Klikk her for informasjon

Til toppen