Lærebøker og læreplaner

I henhold til § 19-6 i Opplæringsloven skal skoleeier holde elevene i videregående opplæring med nødvendige læremidler. Ved skolestart vil elevene få utlevert lærebøker de trenger.

Les mer her: Biblioteket

Undervisningen du får på videregående skole baserer seg på læreplanene for de ulike programområdene (linjene) og de ulike fagene. 

Les mer om læreplaner her: Læreplanverket (udir.no)

Til toppen