Lærebøker og læreplaner

I henhold til § 19-6 i Opplæringsloven skal skoleeier holde elevene i videregående opplæring med nødvendige læremidler. Ved skolestart vil elevene få utlevert lærebøker de trenger. Mer informasjon om dette får du av vår bibliotekar ved skolestart.

Undervisningen du får på videregående skole baserer seg på læreplanene for de ulike programområdene og de ulike fagene. Les mer om læreplaner på Læreplanverket (udir.no).
 

Lokale læreplaner i yrkesfaglig fordypning