Rektor: - Mobilforbud er ikke aktuelt

-Det er ikke ønskelig å innføre forbud mot telefonbruk på skolen vår, sier rektor Stein K. Dillevig. Han kommenterer oppslaget om de fire elevene som var frivillig mobilløse i tre dager.

Ansiktet til middelaldrende smilende mann - Klikk for stort bilde-Mobilbruk i timen skal avklares med læreren, fastslår rektor Stein K. Dillevig. Tangen vgs

Skolen har ingen lovhjemmel til å innføre noe mobilforbud, påpeker rektor. Elever på videregående har utstrakte rettigheter, og mange elever er myndige. Et mobilforbud ville ha vært sterkt inngripende i privatlivet, understreker Dillevig.

Reglement

Ordensreglementet i Agder fylkeskommune, som også er skolens ordensreglement, regulerer mobilbruk i skoletida. I § 4 og 5 står det blant annet: 

Du som elev
§ 4.2   deltar aktivt i opplæringen
§ 5.4    tar ikke bilder, film eller lydopptak av andre elever eller ansatte på skolen uten samtykke
§ 5.5    forstyrrer ikke opplæringen
§ 5.6    bruker mobil kun etter avtale med lærer

- Det er altså ikke anledning til å bruke mobiltelefonen i timene dersom det ikke er avklart med læreren, sier rektor Dillevig.

Utfordring

Siden økt mobilbruk fører til avhengighet både for ungdommer og voksne, er det en stor utfordring å regulere atferden i klasserommet. Nettopp avhengigheten gjør at vi trosser oppfordringer og strekker grensene, betoner han.

Siden dette er et samfunnsproblem, kan dessverre ikke alt løses på skolen. Men vi kan bli flinkere til å løfte temaet både i elevrådet og i andre fora og sette det på agendaen i Tangentimen (klassens time). Til syvende og sist løser vi dette bare gjennom samtaler der vi minner hverandre på at når vi går på skole, har vi et felles ansvar for å skape gode arbeidsøkter. Det er en opplagt forventning at vi tar hensyn til hverandre og viser hverandre respekt, avslutte rektor.
 

Ordensreglementet i Agder fylkeskommune

De ga fra seg mobilen frivillig