Studiespesialisering

​Studiespesialisering forbereder deg for videre studier og er først og fremst for deg som planlegger å studere videre på høyskoler og universitet.

Studiespesialisering på Tangen kan gi deg både generell og spesiell studiekompetanse. Du bør like å arbeide med teoretiske fag.

Studiet er treårig; Vg1, Vg2 og Vg3. Det første året, Vg1, har alle elevene de samme fagene og kan ikke velge annet fag enn fremmedspråk (fransk, spansk eller tysk) og nivå i matematikk. På Vg2 og Vg3 skal elevene ha halvparten av timetallet i fellesfag, resten av timetallet består av programfag som elevene velger selv. 

Ved å klikke her kan du se et ni minutters langt videoinnslag hvor elever fra Tangen forteller om hvordan livet på studiespesialisering kan være.

Ung dame med bok - Klikk for stort bilde Tangen VGS / Inge T. Dalen

GODT LÆRINGSMILJØ OG HØY TRIVSEL viktig for å oppnå de beste resultatene. Som elev på Tangens studiespesialisering vil du få tre lærerike og trivelige år.

Studiespesialiserende gir deg det du trenger for å bli en god student. Det betyr at vi hjelper deg med å finne gode læringsstrategier og arbeidsvaner for å lykkes best mulig. På Tangen er vi opptatt av at undervisningen er variert og engasjerende. Du vil møte lærere som er opptatt av å involvere elevene aktivt i og utenfor klasserommet. 

Fagvalg og timetall

Som elev på studiespesialisering setter du sammen din egen fagkrets. Dette får du mye hjelp til underveis slik at du får god oversikt over hvilke muligheter du har. 

Fellesfag

Dette er de obligatoriske fagene alle må ha på studiespesialisering. De fleste fagene er avsluttende hvert år, mens norsk og kroppsøving går over tre år.

Fellesfag vg1 stud. spes

4t norsk

2t kroppsøving

4t fremmedspråk

5t matematikk (A)

5t naturfag (A)

5t engelsk (A)

3t samfunnskunnskap (A)

2t geografi (A)

A=avsluttende fag

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Fellesfag vg2 stud. spes.

4t norsk

2t kroppsøving

4t fremmedspråk (A)

3t matematikk (A)

2t historie

+ 15 timer programfag

A=avsluttende fag

Fellesfag vg3 stud. spes.

6t norsk (A)

2t kroppsøving (A)

4t nyere historie (A)

3t religion (A)

 + 15 timer programfag

A=avsluttende fag

 

 

 

 

 

 

Matematikk og fremmedspråk er en del av fellesfagene, men innenfor disse kan du velge språk og mellom praktisk eller teoretisk matematikk.

Programfag
På Vg2 og Vg3 må du velge programfag fordypning innenfor ett av følgende to programområder:
•    Realfag
•    Språk, samfunnsfag og økonomi

Oversikten over programfag til valg finner du her. Programfagstilbudet kan endre seg avhengig av hvor mange elever som søker de ulike fagene.

Les mer info om studiespesialisering på nettsidene til vilbli.no (fylkenes infotjeneste for søkere til videregående utdanning).