Kunst, design og arkitektur - studieforberedende

Kunst, design og arkitektur forbereder deg for videre studier på høyskole og universitet. Samtidig får du muligheten til å utvikle deg kreativt.

Du bør like å arbeide både med teoretiske og praktiske fag.
I de praktiske programfagene lærer du å tegne og utforme gjenstander i ulike materialer. Du får kunnskap om kunst og kultur, steds- og byutvikling, estetikk, farger og design.
Studiet er treårig. Hvert år er lagt opp med 10 praktiske programfagtimer hver uke knyttet til fagene kunst, design og arkitektur.
 

Dessuten kan du velge realfag i fagkretsen og dermed styrke kvalifikasjonene dine for å komme inn på tekniske studier – som for eksempel arkitekt, ingeniør eller industridesigner. 

I tillegg til fag fra eget programområde vil det være mulig å velge programfag fra både Medier og kommunikasjon og Studieforberedende program.

  

uNG KVINNE VED STAFFELI - Klikk for stort bildeKREATIV VEI TIL STUDIEKOMPETANSE. På Kunst, design og arkitektur kan du jobbe praktisk og estetisk samtidig som du får studiekompetanse. Inge T. Dalen   

Fagvalg og timetall

Som elev på kunst, design og arkitektur følger du obligatoriske fellesfag og to obligatoriske programfag. Norsk, kroppsøving, design og arkitektur,  kunst og visuelle virkemidler er fag som går over alle tre årene.

Fellesfag og programfag vg1

4t norsk

2t kroppsøving

4t fremmedspråk

5t matematikk (A)

5t naturfag (A)

5t engelsk (A)

5t design og arkitektur

5t kunst og visuelle virkemidler

A=avsluttende fag

 

Fellesfag og programfag vg2

4t norsk

2t kroppsøving

4t fremmedspråk (A)

3t matematikk (A)

2t historie

3t samfunnsfag (A)

2t geografi

5t design og arkitektur

5t kunst og visuelle virkemidler

5 timer valfgfritt programfag

A=avsluttende fag

 

Fellesfag og programfag vg3

6t norsk (A)

2t kroppsøving (A)

4t historie (A)

2t religion (A)

5t design og arkitektur

5t kunst og visuelle virkemidler

10 timer valfgfritt programfag

A=avsluttende fag

Matematikk og fremmedspråk er en del av fellesfagene, men innenfor disse kan du velge språk (fransk, tysk eller spansk) og mellom praktisk eller teoretisk matematikk.

 

Kontaktpersoner 

Ellen Skeie Hansen
Avdelingsleder
Tlf.: 975 00 110
Epost

Mette U. Aamodt
Rådgiver 
Tlf.: 945 26 736
Epost

 

Til toppen