Skolehelsetjenesten

 

Ønsker du en samtale med helsesykepleier?

Bestill samtale med helsesykepleier på skolen på SMS, eller ring oss.

Kontor i 6. etasje

Helsesykepleierne (tidligere kalt helsesøster) har kontor i 6.etasje. Du er velkommen til å ta kontakt før bekymringen eller uroen din blir for stor. Send gjerne en SMS for å bestille time, eller kom innom i pausene eller i midttimen. 

Dette gjør helsesykepleierne på Tangen vgs

Oppgaven til helsetjenesten på Tangen videregående skole er å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Fokuset er på fysisk, psykisk og seksuell helse. Skolehelsetjenesten ønsker å medvirke til at ungdommene aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/trivsel og bli mest mulig tilfreds. Dette gjøres gjennom opplysningsvirksomhet og veiledning, individuelt eller i grupper. En viktig del av arbeidet er å være til stede for den enkelte elev når de tar kontakt for samtale, råd og veiledning. Helsetjenesten samarbeider med ulike instanser og deltar i noen av skolens møter. Skolehelsetjenesten har selvsagt taushetsplikt.


Vi er tilgjengelig alle dager fra klokka 0830-1430 

Thea er ikke tilstede på onsdager og Berit er ikke tilstede på fredager