Skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne Ingunn Midtdal Abildgaard (t.v.I og Berit Sandal Djupvik er ansatt i kommunen, men har kontor på Tangen vgs. Inge T. Dalen/Tangen vgs  

Ønsker du en samtale med helsesykepleier?

Bestill samtale med helsesykepleier på skolen på sms, eller ring oss.

Kontor i 6. etasje

Helsesykepleierne (tidligere kalt helsesøster) har kontor i 6.etasje. Du er velkommen til å ta kontakt før bekymringen eller uroen din blir for stor. Send gjerne en sms for å bestille time, eller kom innom i pausene eller i midttimen. 

 

Helsesykepleiere

Berit Sandal Djupvik
Tlf.: 480 42 432

På kontoret: 
Mandag: Kl 09.00 -15.00
Tirsdag: Kl 09.00 -15.00
Onsdag: Kl 09.00 -15.00
Torsdag: Kl 09.00 -15.00
Fredag: -

Dette gjør helsesykepleierne på Tangen vgs

Oppgaven til helsetjenesten på Tangen videregående skole er å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Fokuset er på fysisk, psykisk og seksuell helse.

Skolehelsetjenesten ønsker å medvirke til at ungdommene aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/trivsel og bli mest mulig tilfreds.

Dette gjøres gjennom opplysningsvirksomhet og veiledning, individuelt eller i grupper. En viktig del av arbeidet er å være til stede for den enkelte elev når de tar kontakt for samtale, råd og veiledning.

Helsetjenesten samarbeider med ulike instanser og deltar i noen av skolens møter. Skolehelsetjenesten på Tangen vgs har selvsagt taushetsplikt.

Til toppen