Miljøarbeider

Miljøarbeiderne på skolen er til stede i miljøet, for både elever og skolens ansatte. Målet er å skape trygge, rause og trivelige omgivelser for læring.

Miljøarbeiderne våre har mange viktige oppgaver: 

  • Arbeid med konflikthåndtering og atferdsregulerende tiltak
  • Oppfølging av elever/kjernegrupper, etter behov
  • Forebyggende arbeid i forbindelse med rus og mobbing
  • Starte aktiviteter og bidra til positivt elevmiljø
  • Pådrivere i holdningsskapende arbeid som handler om rus, trafikk, russetid, felles frokost etc.
     

De er tilgjengelige for både formelle og uformelle samtaler - og de har taushetsplikt.

Ta gjerne kontakt. Du finner de i 1.etg.