Teknologi og forskningslære 1

Innhold i faget: Teknologi og forskningslære 1 er for deg som ønsker mer realfag og er glad i naturvitenskap. Faget passer for deg som vil studere, realfag, ingeniørfag eller teknologiske fag etter videregående skole.

Dette er et praktisk fag, hvor du får utforsket teori i praksis. Her jobbes det kreativt, utforskende og problemløsende. Det jobbes også med optimalisering av produkt som kan skape empiriske data. I faget inngår planlegging, utprøving og bygging av teknologiske produkter samt vurdering av produktenes funksjonalitet.

Kritisk tenking og bærekraft er sentralt i disse prosessene. Teknologi og forskningslære 1 er et programfag i studiespesialiserende programområde og gir 0,5 realfagspoeng.