Sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi og sosialantropologi (SAM3054)

Innhold i faget: 

1. Hva lærer jeg? 
Faget består av én sosiologidel og én sosialantropologidel.
I begge delene lærer du om mennesket i samfunnet. Dette er et fag som inviterer til engasjement. Her får du lov til å mene så mye som mulig om saker som angår deg og samfunnet på måter du ikke var klar over fra før. 

I sosiologidelen lærer du om hvordan vi mennesker sosialiseres gjennom livet, og hvilke regler vi har blitt lært opp til å følge for å passe inn i sosiale situasjoner, som for eksempel vennegjengen. Hvorfor oppfører du deg forskjellig sammen med ulike folk, og hvilken innflytelse har egentlig sosiale medier som Snapchat fått for måten du kommuniserer med vennene dine på? 

Du lærer om sosiale avvik, som at noen mennesker begår kriminelle handlinger, hvorfor enkelte faller utenfor storsamfunnet og kanskje ikke får arbeid. Du lærer også hva du som samfunnsborger og alle de andre kan gjøre for å forebygge dette. Andre ting du lærer om, er kjønn og kjønnsidentitet og hvordan identiteten vår dannes. I tillegg lærer du om makt og ulikhet i samfunnet. 

I sosialantropologidelen lærer du både om kulturer og det å studere andre kulturer og ikke minst din egen! Du lærer om faktorer som alle mennesker har til felles, slik som språk, ritualer og tradisjoner. Likevel kan dette være forskjellig fra kultur til kultur. I noen samfunn har slekten og familien mye mer de skulle ha sagt enn vi er vant med her i Norge, hvor vi i stor grad skal velge alt fra utdanning til kjæreste og jobb selv.

Er det rett at store livsvalg skal være opp til deg og meg å bestemme? Du lærer deg noen tenkemåter for å forklare og beskrive både din egen kultur og «de andres», og å bli bevisst på og kritisk til hvordan vi lett kan bli påvirket av våre egne oppfatninger av hva som er normalt. Du vil også lære om forskning og feltarbeid som metode. 

2. Hvor mange undervisningstimer er det i uken? 
Fem.

Hvorfor bør jeg velge sosiologi og sosialantropologi?
Dette faget gir deg en god basis for videre studier innen samfunnsvitenskapelige fag og mange andre universitetsfag. Du lærer å forholde deg aktivt og kritisk til samfunnsspørsmål og ta stilling til og begrunne meningene dine om ulike tema på en faglig måte. Dette er ferdigheter som er nyttige å ha med seg når du senere skal studere. 

3. Hvordan jobber vi med faget?

Vi jobber mye med muntlige aktiviteter og det er muntlig eksamen. Ved å utforske fagstoffet på gruppe med dine medelever og å jobbe med aktuelle utfordringer i samfunnet, øver du deg på å reflektere, tenke kritisk og si din mening om ulike tema på en faglig måte.

Du lærer modeller, teorier og viktige fagbegreper utviklet av samfunnsforskere, for eksempel for å forklare sosiale avvik som kriminalitet. Disse tenkemåtene er også typisk for samfunnsvitenskapelige fag som du vil bli kjent med under videre studier. 

Sist, men ikke minst: i dette faget skal vi lære om samfunnsvitenskapelig forskning – kort sagt; å finne informasjon om samfunnet! Kildebruk er selvfølgelig viktig.