Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi (SAM3053)

Innhold i faget: Du lærer om befolkningsvekst og befolkningsutviklingen i verden, migrasjon og flyttestrømmer, fattigdom og utvikling, internasjonal handel, produksjon og globalisering, ressursbruk og bærekraftig utvikling, samt fremvekst av byer og regioner.