Rettslære 1

Rettslære 1 (SAM3057)

Innhold i faget: I rettslære 1 lærer du om sentrale juridiske problemstillinger i samfunnet, som arbeidsrett, familierett og strafferett. Hvordan kan arbeidsgiver ulovlig si opp noen? Hvem er forelder der man har to mødre? Hva skal til for at noen skal fritas for straff etter straffeloven? Er eksempler på problemstillinger man gjennomgår i rettslære 1. Dette er med andre ord kunnskap man kan få god bruk for i hverdagen. For mange er rettslære 1 noe helt nytt, og er et fag som byr på nye utfordringer og en ny måte å tenke og lære på.