Reiseliv og språk 2

 

Eksamensform: Muntlig eller skriftlig

Pensumbok: Reiseliv og språk 2, Fagbokforlaget

Undervisningsform: Teoretisk og praktisk

Innhold i faget: Vi tar med oss emnene fra året før (se Reiseliv og språk 1) og går mer i dybden på flere av disse. I tillegg temaer som reiselivsjournalistikk, bærekraftig reiselivsutvikling, norske og internasjonale organisasjoner i reiselivet, nasjonale og internasjonale reisemålverdiskaping og innovasjon. Også dette året drar vi ut av klasserommet og får besøk utenfra av folk som jobber i bransjen. Dette året kan det også bli aktuelt å dra på en studietur over flere dager i inn- eller utland. Da er elevene svært delaktige i å velge ut opplegget for turen som skal gjennomføres. I tillegg kan det være aktuelt å prøve seg litt som utplassert i en reiselivsbedrift en dag, f.eks. hotellresepsjon, reisebyrå, turoperatør e.l.