Reiseliv og språk 1

Reiseliv og språk 1 (SPR3038)

Innhold i faget: Reiseliv & Språk 1 har fem hovedtemaer: Kultur, kommunikasjon, reiselivsbransjen, vertskapsrollen og reiselivsmarkedsføring. Vi holder kontakten med bransjen i form av bedriftsbesøk og enkelte besøk i klasserommet fra ulike aktører. Det er engelsk som er fremmedspråket i pensum og vi bruker engelsk der det er naturlig. Vurderingen i faget gjøres ved skriftlige prøver, muntlige presentasjoner, løse caser i grupper med presentasjoner i klassen eller ved å lage film. Elevene sier selv at de synes reiseliv er et litt annerledes fag på en gøy måte, og at det ikke er så tungt da vi blander teorien med mye praktisk og kommer oss ut av klasserommet og ser hvordan man jobber med reiseliv i den virkelige verden.