Psykologi 2

Psykologi 2 (SAM3038)

Innhold i faget: 

I kjølvannet av Holocaust spurte mange «Hvordan kunne dette skje?» og «Kan det skje igjen?». Ut av dette blomstret sosialpsykologien. I etterkrigstiden ble forskningen i psykologi rettet mot mennesker som medlemmer av grupper og et samfunn. Det var i denne tiden at Stanley Milgrams beryktete sjokkeksperimenter fikk oss til å lure på om alle hadde kapasitet for ondskap. Philip Zimbardo fikk 24 studenter til å leke fanger og fangevoktere med katastrofale resultater. Muzafer Sherif lærte oss at våre verste fiender ofte bare er frykten for det fremmede. Hva betyr det å være et flokkdyr? Hvordan kan vi endre holdninger? Hva er en god leder? Hvorfor og hvordan oppstår kommunikasjonssvikt? I Psykologi 2 utforsker vi blant annet disse spørsmålene nærmere.

 

Hva lærer du om?

I Psykologi 2 vil du lære om hvordan samfunnet er med på å forme oss, hvordan kommunikasjon påvirkes av mer enn bare ord, hvordan vi kan leve best i et flerkulturelt samfunn, hvordan sosiale medier har både positiv og negativ innflytelse på våre liv og om hvordan helsevesenet behandler psykiske lidelser.  

Hvordan lærer du?

Psykologi 2 er et skriftlig fag og dermed vil utviklingen av skriftlig ferdigheter bli vektlagt. I løpet av året vil du få muligheten til å fullføre din egen undersøkelse og skrive en forskningsartikkel. I tillegg vil du lære å skrive en fagartikkel. Du vil ha muligheten til å reflektere rundt faglige spørsmål individuelt og sammen med andre.  

Hvordan fungerer eksamen?

Du kan bli trukket ut til enten skriftlig eller muntlig eksamen. Hvis du blir trukket til skriftlig eksamen, får du en forberedelsesdag før en 5-timers skriftlig eksamen. Der forventer sensorene at du skal skrive en fagartikkel på 4-6 sider om et tema knyttet til aktuelle kompetansemål i Psykologi 2.