Mediespesialisering

Mediespesialisering (MOK3006)

 Innhold i faget: Mediespesialisering gir eleven mulighet til å spesialisere seg innenfor ett eller flere medieområder som grafisk, bilde, lyd eller tekst. Elevene jobber med større eller mindre praktiske oppgaver hvor det produserer ulike medieprodukter (fra ide til ferdig produkt). Ved hver innlevering skal eleven legge ved en logg over arbeidet og eventuelle skisser, skjermdumper, etc. av arbeidsprosessen i produksjonsperioden. I loggen skal de også begrunne valgene de har gjort og trekke inn relevant fagkunnskap.

Jakob Owens/Unsplash