Matematikk S2

Matematikk S2 (REA3028)

Innhold i faget: Matematikk S2 (samfunnsfaglig matematikk) er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Matematikk S1+S2 kan telle som gjennomgående fag for samfunnsfaglig studieretning. Både matematikk S1 og S2 handler om å forstå moderne anvendelser av matematikk i samfunnsfaglige og økonomiske sammenhenger. Temaer i matematikk S2 er rekker, derivasjon, integrasjon, statistikk og sannsynlighet. Matematikk S2 gir 0,5 realfagspoeng.
Kombinasjonen matematikk S1 + S2 kan også erstatte matematikk R1 hvis du søker enkelte studier som for eksempel medisinstudiet. Du trenger Matematikk S1 for å kunne begynne med matematikk S2.