Matematikk R2

Matematikk R2 (REA3024)

Innhold i faget: Matematikk R2 (realfags matematikk) er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Matematikk R1 og R2 er opptakskrav til flere realfagsstudier ved de største universitetene i Norge og veldig nyttig dersom man tar fysikk. Matematikk R2 passer for deg som ønsker en enda dypere forståelse for matematikk. Fagstoffet er gjerne rettet mot realfag og fysikk. Emner som tas opp, er rekker, trigonometri, derivasjon, integrasjon og vektorer i rommet, samt at du lærer om bevis og argumentasjon. Matematikk R2 er et krevende fag og du må være forberedt å jobbe godt med det. Matematikk R2 gir 1 realfagspoeng. Du trenger matematikk R1 for å kunne begynne på matematikk R2.