Markedsføring og ledelse 1

Markedsføring og ledelse 1 (SAM3045)

Innhold i faget:

1. Hva lærer jeg? 
Markedsføring og ledelse 1 tar for seg et variert og bredt spekter av ulike emner. Vi lærer hvordan en del teorier kan anvendes i praksis for å utvikle en bedrift/organisasjon. Emnene omfatter: forbrukeratferd, mål og strategier, bærekraft, markedsundersøkelser, utvikling av produkt og merkevarer, prissetting, kommunikasjonsstrategier og distribusjonsstrategier.

Vi tar også for oss ledelsesteori og yrkesroller og det viktigste regelverket i markedsføringen. Markedsføring er et fag hvor det ikke er noen fasit, men flere metoder å velge mellom. Alt henger sammen på en måte, og vi ønsker at du skal se sammenhengene. Det er et fag som stadig er i utvikling og derfor følger vi faget tett med tanke på nyheter i media, trender og digital utvikling. 

2. Hvor mange timer er det i uken? 
Faget er 3 + 2 timer undervisningstimer. 
 
3. Hvordan jobber vi med faget? 
I faget utforsker vi bedrifter og anvender modellene og teoriene i praksis. De fleste modellene er enkle å forstå i teorien, men det legges vekt på å kunne drøfte og anvende disse med eksempler for å vise forståelse. Vi har varierte arbeidsmåter med gruppearbeid, fremføringer, skriftlige prøver, innleveringer, caser og arbeid med selvvalgt bedrift. 
I markedsføring og ledelse 1 er det kun trekk til muntlig, lokalgitt eksamen. 
 
4. Hvorfor bør jeg velge markedsføring og ledelse?
Ved å velge markedsføring og ledelse får du et spennende og levende fag som du vil ha nytte av senere i studier og praktisk arbeid. Alle bedrifter og organisasjoner driver med markedsføring. Du vil hevde deg i arbeidsmarkedet fordi du har forståelsen for hvordan bedriften fungerer, slik at du kan bidra til denne utviklingen og være en verdifull ressurs for arbeidsgiveren din. 

Markedsføring og ledelse passer for deg som vil studere innen markedsføring, IT, reklame, økonomi og administrasjon, entreprenørskap, ledelse, markedsanalyse, statsvitenskap, salgsledelse, eller vil starte opp din egen bedrift.