Kunst og skapende arbeid

Kunst og skapende arbeid (KDA3007)

russn/Unsplash
Innhold i faget: Hvordan kan visuell kunst kommunisere tanker og ideer? Hvordan blir visuell kunst presentert i vår tid? Vi henter inspirasjon fra samtidskunst, går på utstillinger, ser på gatekunst og blir inspirert til å skape egne uttrykk. Vi jobber med maleri, tegning og installasjoner (som er tredimensjonal kunst i rom) og velger virkemidler, teknikker og materialer i utvikling av egne kunstuttrykk. Vi planlegger og gjennomfører utstillinger og følger med på det som skjer på kunstfronten i byen vår.