Kjemi 2

Kjemi 2 (REA3012)

Innhold i faget: Kjemi 2 bygger på kjemi 1. Gjennom praktisk arbeid lærer du å bruke ulike instrumenter og metoder for å analysere både organiske og uorganiske forbindelser. Du får kunnskap om biokjemi og ulike materialers oppbygning og egenskaper. For eksempel ser vi på ulike typer plast, og hvordan bruk og fremstilling kan påvirke miljøet. Du vil også lære om elektrokjemi; hvordan kjemiske reaksjoner kan lage strøm, og hvordan dette kan utnyttes i batterier. Det brukes matematiske formler til å gjøre beregninger innenfor analyse, og til å beregne utbytte og batterikapasitet. Faget er nyttig for studier og jobb innen medisin, teknologi og industri.