Kjemi 1

Kjemi 1 (REA3045)

Innhold i faget: Alt stoff består av ulike typer grunnstoff og alle kjemiske reaksjoner kan forklares ut fra hvordan disse grunnstoffene er bygd opp. I kjemi vil du få kunnskap om hvordan stoff er bygd opp på mikronivå, og dermed kunne forklare reaksjoner som utfelling, likevekt og syre-base reaksjoner. Du vil også bli kjent med ulike laboratoriemetoder, og bruke praktiske forsøk til å synliggjøre teori. Gjennom matematiske formler vil du kunne klare å regne ut blant annet konsentrasjon, pH og utbytte i kjemiske reaksjoner.