Grafisk design

Grafisk design (MOK3010)

Innhold i faget: Du lærer å formidle et budskap visuelt, via farger, form, skrift og illustrasjon. Nå som alt foregår på digitale flater, trengs det flere som er dyktige på grafisk design. Du jobber med kreative prosesser, for å utvikle gode designløsninger til covere, logoer, apper, magasiner, nettsider og pakningsdesign. Photoshop, Illustrator (Adobe-programmer) er viktige verktøyer, i tillegg til skisseboka.