Fysikk 1

Fysikk 1 (REA3038)

Innhold i faget: Generelt er fysikk et fag som forklarer hvordan verden fungerer, alt fra atomer til det store universet. I fysikk bruker vi modeller og matematiske sammenhenger til å forklare naturfenomener og teknologi, alt fra hvorfor himmelen er blå, hvorfor solnedgangen er rød til hvorfor sola i det hele tatt stråler. Dette er altså faget for deg som er nysgjerrig på hvordan naturen egentlig fungerer, og sannsynligvis vil du bli enda mer nysgjerrig etter et år med fysikk.