Fremmedspråk nivå 3 - tysk, spansk og fransk

Synes du det er gøy å reise og lære om andre språk og kulturer? Hvis du velger fremmedspråk på nivå 3, blir du bedre i språket ditt, og du får du jobbe med flinke og engasjerte lærere og ofte små elevgrupper som har noen de samme interessene som deg.

I løpet av året skal du selvsagt også få dra på studietur til et land der språket du har valgt snakkes, om det er tysk, spansk eller fransk, sammen med klassen din og læreren din! Fremmedspråk nivå 3 er et 5-timersfag, men du vil få undervisning 4 timer i uken, slik at den femte timen blir lagt inn i studiereisen til et land i språkområdene i løpet av året.

Som om ikke dette var nok: Ved å velge nivå 3 får du i tillegg et språkpoeng som er nyttig å ha med seg på vitnemålet!

1. Hva lærer jeg?

I fremmedspråk nivå 3 bruker vi språket aktivt, muntlig og skriftlig, og går mer i dybden på samfunn og kultur i de landene språket snakkes. Vi følger med på aktuelle saker, leser litteratur, ser filmer, diskuterer kultur og mye annet. Ikke minst drar vi på studiereise til et land språket ditt snakkes, hvor vi får brukt det og blir ordentlig kjent med landet, menneskene og kulturen. Gjennom å studere språk blir vi godt kjent med vår egen og andres kultur, og utvikler toleranse og forståelse for andre mennesker, verdier og tankesett.

2. Hvorfor bør jeg velge fremmedspråk nivå 3?

Du vil bli trygg på å bruke språket både skriftlig og muntlig, ettersom vi prøver å snakke mest mulig på målspråket. Samtidig venter vi ikke at du snakker flytende før du begynner. Her jobber vi sammen for å bli bedre!

Språk åpner dører. Kan du et språk godt i tillegg til engelsk, får du mange muligheter til å studere i utlandet senere. Når du skal ut i arbeidslivet, verdsetter man språkkunnskaper utover engelsk. Dette kan få deg til å skille deg ut i konkurranse med andre jobbsøkere. Visste du for eksempel at en rekke internasjonale organisasjoner som FN, Røde Kors og Leger uten grenser har kontorer i Norge og trenger dyktige folk med kultur -og språkkompetanse utover engelsk?

Det å kunne kommunisere på et fremmedspråk vil gi deg innsikt i andre kulturer, tradisjoner og levesett.

Oppsummert: Tar du fordypning på nivå 3, vil du føle at du mestrer språket bedre og vil kunne anvende det i ulike situasjoner.

3. Hvordan jobber vi med faget?

Vi jobber både muntlig og skriftlig og legger opp til at du får utforske språket og kulturen på kreative måter sammen med medelevene dine. Kanskje foregår en klasseromstime i Paris med VR-briller? Kanskje får du snakke med en avatar?

Du får to karakterer i faget. I tillegg kan du komme opp i både skriftlig og muntlig eksamen.

Her på skolen tilbyr vi deg tysk, fransk og spansk på nivå 3, enten i regi av skolens lærere alene eller i samarbeid med andre skoler. Da tilbyr vi i så fall noe digital undervisning med elever fra andre skoler og noe her på skolen sammen med de elevene som har valgt faget her.