Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

 

Eksamensform: Skriftlig og muntlig-praktisk

Pensumbok: Innovasjon og internasjonalisering, Fagbokforlaget

Undervisningsform: Teoretisk

Fagkode: SAM3029

Innhold i faget: Bedriftsutvikling handler om videreutvikling av forretningsideer, behovet for endring i foretaksform og ulike strategier for ledelse, organisering, økonomi, personalpolitikk og markedsføring. Etikk og miljø inngår i hovedområdet. Innovasjon handler om hvordan bedrifter kan øke konkurranseevne og verdiskaping gjennom innovasjon. Internasjonalisering handler om norske bedrifter på internasjonale markeder.