Engelsk 2

Engelsk 2

•    Bygger på Engelsk 1 (Link).
•    Gir deg språkpoeng på vitnemålet

Hva lærer jeg i Engelsk 2?
•    Vi går i dybden på aktuelle hendelser både i samfunnet og i politiske forhold i verden.
•    Skrive tekster med godt innhold og god struktur.
•    Utvikle refleksjon og kritisk tenking.
•    Tolke og drøfte engelsk litteratur i lys av historie og kultur.
•    Bruke situasjonstilpasset språk.

Hvilke fordeler gir faget meg?
•    Faget bidrar til å gjøre deg til en trygg engelskbruker, slik at du kan benytte engelsk for å lære, kommunisere, og knytte bånd til andre.
•    Gir deg selvtillit, trygghet og mulighet til å utfolde deg.
•    Faget bidrar til at du utvikler forståelse av og respekt for kulturelt og språklig mangfold, og at du kan reflektere rundt den historiske sammenhengen kulturuttrykk og samfunnsforhold inngår i.

Hva ventes av meg?
•    At du deltar aktivt i undervisningen, både skriftlig og muntlig.