Engelsk 1

Engelsk 1 (SPR3029)

Visste du at?
•    En og en halv milliard mennesker bruker engelsk i verden, og i tillegg er engelsk det meste brukte språket på internett?
•    Hoveddelen av pensum i høyere utdanning er på engelsk, uavhengig av hvilket studium du velger?
•    45% av masteroppgaver i Norge blir skrevet på engelsk?
•    Mange land har krav om at du har engelsk 1 om du skal studere der? Som for eksempel Danmark.

Hva lærer jeg i Engelsk 1?
•    Å bli en tryggere engelskbruker, så du kan utrykke deg på engelsk i mange ulike aktiviteter og sammenhenger.
•    Jobbe med tekster som du vil møte i studier og jobb.
•    Diskutere film, tekster og aktuelle hendelser i den engelsktalende verden, og på sosiale medier.
•    Kildekritikk.
•    Forstå verden rundt deg, blant annet med fokus på demokrati, identitet, og klima.
•    Utforske et selvvalgt tema.
•    Analysere hvordan språk påvirker innhold og budskap.

Hvilke fordeler vil dette faget gi meg i fremtiden?
•    Kunne bruke engelsk til å lære mer og kommunisere med andre engelskbrukere.
•    Ha fordeler på internasjonale arbeidsplasser.
•    Stille sterkere i søknadsprosesser. 
•    Ha større forståelse for andre kulturer.
•    Kunne skrive tekster på et høyere nivå.
•    Språkpoeng på vitnemålet om du går videre på Engelsk 2.

Hva ventes av meg?
•    At du deltar aktivt i undervisningen, både skriftlig og muntlig.