Design og bærekraft

Design og bærekraft (KDA3008)

Innhold i faget: Hvilken rolle spiller design i samfunnsutviklingen? Undervisningen skal gi deg en forståelse for idéutvikling, kritisk tenkning og refleksjon som er knyttet til designprosessen fra begynnelse til slutt. Gjennom arbeidet med å utvikle produkt- og designløsninger skal du jobbe med dine evner til problemløsning. Det er viktig med bærekraftige løsninger som ser en sammenheng mellom samfunnet og den enkelte bruker. Gjennom opplæringen jobber du med utprøvinger, eksperimentering og nyskaping i både materialer og designløsninger. Du skal jobbe med alt som påvirker designprosessen, samtidig som du må kunne kommunisere sine ideer og løsninger.

Unsplash