Breddeidrett 2

Innhold i faget:

Er du glad i å bevege deg? Er du opptatt av fysisk og psykisk helse? Ønsker du en mer aktiv skolehverdag? Ja, da er kanskje breddeidrett faget for deg. Fra og med høsten 2022 tilbyr vi breddeidrett 1 og 2 på Tangen. Det er et femtimersfag med mulighet for å bli trukket opp i praktisk/muntlig eksamen.

Skolen ønsker sterk grad av elevmedvirkning i disse fagene. Elevene er selv med på å bestemme valg av lagidretter og individuelle idretter. Overordnet mål for faget er at elevene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kan stimulere til varig fysisk og psykisk helse. Dette gjøres gjennom utforskende, allsidig og målrettet trening. Vi har fokus på ulike lagidretter, individuelle idretter, basistrening, lek og fair play.

Håper dette er noe for deg?