Biologi 2

Biologi 2 (REA3002) 

Innhold i faget: Hva er liv? Det er et spørsmål som mennesket har stilt seg i generasjoner. Vi tenker jo at vi vet hva det er, men likevel er det ganske vanskelig å svare på. Og det er en spennende historie som tar for seg hvordan livet har oppstått, organismer som er utviklet, arter som er blitt til og har forsvunnet, alt frem mot det artsmangfoldet vi ser i dag. Så hører vi at dette mangfoldet utfordres, særlig av våre handlinger. Hva er situasjonen og hva kan vi gjøre noe med? Dette, og mye mer, er tema i Biologi 2.  Visste du forresten at du kan ta Biologi 2 selv om du ikke har tatt biologi 1?

I faget går vi nærmere inn på mekanismer og prosesser i cellene; enzymaktivitet, celleånding og fotosyntese. Vi ser også på DNA’ oppbygning og funksjon, på genetikk, arv og mutasjoner. Ved hjelp av moderne bioteknologi kan vi også faktisk gå inn og påvirke genene våre og hvordan de uttrykkes, men dette er kunnskap og teknikker som krever at det gjøres etiske vurderinger – hvor langt er vi villige til å gå?
 
Dette setter vi i sammenheng med utviklingen av livet på jorda og mekanismene bak evolusjon på gennivå. Vi går inn på hvordan vi med bioteknologiske teknikker bruker kunnskapen om disse prosessene til forskning innenfor landbruk og medisin. I økologi og evolusjon går vi inn på økosystemenes strukturer, hvordan de endrer seg og hvordan vi mennesker påvirker og forandrer naturen.