Volleyball-utfordring: 1 lærer mot 6 elever

Han har gjort det i over 20 år og aldri tapt. Gymlærer og tidligere aktiv volleyballspiller Kjetil Karlsen alene mot seks elever på den andre siden av nettet. Ryker han på et nederlag denne gangen?