Tangenelever briljerte i FN–rollespill på Rådhuset

De elleve elevene fra Tangen Tanya Birkeland  

Fredag 26. november var elleve elever fra Tangen med som representanter for ulike nasjoner i et FN-rollespill. Vi representerte USA, Norge og Frankrike, som er viktige nasjoner i Sikkerhetsrådet.

Elevene hadde forberedt hvert sitt åpningsinnlegg og det var en velkledd forsamling som fulgte alle diplomatiske regler til punkt og prikke. Temaet for årets rollespill var atomnedrustning og Irans konflikt med USA og Israel. Det var imponerende og inspirerende å se hvor flinke elvene våre var i debatten og de utmerket seg med gode forberedelser og innsikt i problematikken. Rektor var tilstede og fikk se engasjerte elever i aksjon. Med slike elever er fremtiden vår i gode hender. 

Med på rollespillet var: Kristian Abusdal, Andreas Wallevik Cruickshank, Brede Benjamin Kauffmann Pedersen, Joel Nziza, Amalie Aurebekk Andersen, Martine Hunsbedt, Marianne Mikalsen, Caroline Fjellestad, Ahmed Anwar, Julia Moen Piago og Oda Oline Omdal.