Tangen får en slanket nabo

Elevenes protester førte fram. Planene for blokka rett sørøst for skolen er endret, slik at den tar mindre lys og utsikt fra skolen.

Terrasert blokk, fasade - Klikk for stort bildeSlik blir boligbygget liggende sørøst for Tangen. Skolen i bakgrunnen. Novo Arkitekter

-Dette er en seier for elevrådet og for elevdemokratiet. Vi er blitt positivt overrasket, sier Joel Nziza, inntil desember i fjor leder av elevrådet. Han sto i spissen for kampen mot det digre bygget på Sylinderservice-tomta rett sørøst for Tangen videregående.

Etter at elevrådet, skolens ledelse og en del politikere hadde protestert sterkt mot det planlagte, massive bygget på syv etasjer, vedtok bystyret i Kristiansand at utbyggeren Oksøy eiendom måtte sette i gang prosjekteringen på nytt.

Ung mann på tak med elv og bebyggelse i bakgrunnen - Klikk for stort bildeTidligere elevrådsleder Joel Nziza kjempet drabelig mot det digre bygget som skulle ha vært reist bak ham. Nå kommer det ei blokk som slipper inn mer lys i skolens lokaler mot sørøst. Tangen vgs

Elevrådet hevdet at det ikke var blitt involvert i prosessen, slik det har rett på. I neste planleggingsrunde inviterte imidlertid Oksøy eiendom elevene til å komme med innspill.

-Det er godt å se at løsningen ble et kompromiss mellom oss og utbyggeren. Riktignok er det  planlagte bygget fortsatt syv etasjer høyt, men utformingen er mye mer skånsom for oss, sier Nziza.

Harme

De opprinnelige planene om et syvetasjes bolighus på den såkalte Sylinderservice-tomta vakte harme blant både elever og ansatte på Tangen. Dette bygget ville nemlig ha tatt både sollys og utsikt fra lokalene mot sørøst i fjerde etasje, der linjen for kunst, design og håndverk holder til. Skolebygget har seks etasjer.

"Som rektor er jeg stolt av elevenes kamp for skolen sin".

Stein K. Dillevig

Tomta var fra 2006 regulert til ei blokk på fem etasjer. Siden søkte utbyggeren om å legge på to. Den siste versjonen av blokka har altså også syv etasjer, men den skråner mot skolen, den høyeste delen ligger ut mot elva, plaseringen er forskjøvet og utnyttelsesgraden av tomta lavere.

Blokk, fasade. - Klikk for stort bildeDen siste versjonen av den planlagte blokka er mindre enn den første. Novo Arkitekter

-Som rektor er jeg stolt av elevenes kamp for skolen sin. De er godt forberedt, har saklige argumenter og er alltid høflige og vennlige, selv om de er tydelige, sier Tangen-rektor Stein K. Dillevig.

Han mener det nå kommer et finere bygg på Sylinderservicetomta, til glede for hele byen, og nærmeste nabo er ivaretatt. Det er en vinn-vinn-situasjon, understreker rektor.

Krav

I Kristiansand kommune er det krav om at barn og unge skal involveres i planarbeid ved byggesaker. Da Sylinderservice-tomta ble forsøkt omregulert i fjor, opplevde elevene at de ble involvert for seint. De benyttet sin rett til å protestere mot det foreslåtte bygget.

Kommunikasjonen med utbyggeren Oksøy eiendom ble etter hvert veldig god, tilføyer rektor, og elevene har fått reell trening i demokrati og medborgerskap. At det nye prosjektet er bedre enn det forrige, synes også utbyggeren. Både skolens ledelse og de ansatte ellers har godkjent det.