Statsministeren fikk IT- råd av disse karene

Hva skal Agder og Norge satse på innen informasjonsteknologi? Noen av svarene ga sjefer i næringsliv og offentlig forvaltning - sammen med vg1-elever fra Tangen.

Fire unge karer - Klikk for stort bildeDe ga IT-råd. Hadle Kloster (fra venstre), Aleksander Syre, Brage Munthe Hortemo og Herman Lindalen Nodeland Tangen vgs


Innspillmøtet om ny digitaliseringsstrategi ble åpnet av statsminister Jonas Gahr Støre, riktignok på et videopptak. Men så ble det live-samtaler i Byhallen i Kristiansand, der fire vg1-elever fra Tangens linje for Informasjonsteknologi og medieproduksjon la sine hoder i bløt i hver sin gruppe, sammen med med kommunalsjefer, fylkesdirektører, kommunale toppledere, næringslivsledere og IT-sjefer.

Ivrige

- Dette var gøy og veldig lærerikt, sa elevene Hadle Kloster, Aleksander Syre, Herman Lindalen Nodeland og Brage Munthe Hortemo samstemt etter at møtet på 2,5 timer var over. På denne måten bidro de i et viktig nasjonalt prosjekt som vil forme Norges digitale fremtid. Elevene takket for muligheten til å få være med og meldte seg umiddelbart frivillig til fremtidige oppdrag.

Samarbeid

«Offentlig sektor, privat næringsliv, akademia og frivillige organisasjoner inviteres til å samarbeide om å forme regionens digitale fremtid ved å sende et felles høringssvar på vegne av aktørene i #vårtagder og regionen.» Slik lød ordlyden i invitasjonen til innspillmøtet om ny nasjonal digitaliseringsstrategi.