Skoletime med et snev av Putin

Elevene målte radioaktiv stråling. Og i bakhodet spøkte krigsherren i Kreml. 

Det gule symbolet for radioaktivt materiale varsler fare. - Klikk for stort bildeSymbolet for radioaktivt materiale varsler fare. Tangen vgs  

-Dette er barium, et veldig radioaktivt stoff. 
 
I et kjellerrom i Vitensenteret i Markens gate sitter 20 elever fra Tangen under ledelse av sin naturfagslærer Siri Houge. Ingen viser Dagros-tendenser, det vil si store, stive kuøyne som truer med å falle igjen, når matte- og fysikklektor Helene Risinggård underviser. 
 
Helene snakker om ioniserende stråling. Den kan slå ut elektroner i oppbyggingen kroppens celler og endre den, noe som kan føre til økt kreftrisiko. Eksempler på ioniserende stråling er UV-stråling og røntgenstråling, i tillegg til radioaktiv stråling; alfa, beta og gamma.

Fire ungdommer, to gutter og to jenter, måler radioaktivitet i stein med et måleapparat - Klikk for stort bildeRadioaktive steiner strålemåles. Fra venstre Helene Ingebretsen, Thomas J.C. Bernardino, David Haugen og Alida Bjørnemo. Tangen vgs  

Dunder og brak

Nå trykker Helene på pc'en, og uhyggen brer seg. På skjermen vises et utdrag fra HBO-serien Chernobyl. Blikk med panikk, dunder og brak, ansikter som ligner dårlig stekte kjøttkaker. 
 
Lekkasjen fra atomreaktoren i Tsjernobyl i Ukraina 1986 forårsaket mange krefttilfeller i nærmeste omegn. I tillegg kunne radioaktiv stråling måles helt her oppe i Norge, blant annet i reinlav. 
 
Nå har russerne beskutt et annet atomkraftverk i landet de har kastet seg over. I tillegg hører vi om strømbrudd i det nedlagte anlegget i Tsjernobyl, der radioaktivt materiale trenger energi til nedkjøling. Og på toppen av alt rasler Putin med atomvåpnene. 

Fem jenter med apparat som måler radioaktivitet, plassert på et bord. - Klikk for stort bildeHvilket materiale stanser radioaktiv stråling best? Fra venstre Angelica Omdal, Sanna Joki Hartvigsen, Unn Live Nordhus, Edle Skuland Olsen og Malina Mykland. Tangen vgs  

En viss ro

Fire av elevene fra 1KDA (kunst, design og arkitektur) tar de dårlige nyhetene med en viss ro. 
 
Helene Ingebretsen: - Atomvåpen er skumle, men hvis Putin tar dem i bruk, kommer han ikke til å vinne, for andre land svarer med samme mynt. Om han kommer til å gjøre det, er usikkert. 
 
Alida Bjørnemo: -Jeg håper ikke Putin er dum nok til å bruke atomvåpen. I så fall vil andre land ta igjen. 
 
David Haugen: -Frykten for atomvåpen har gått i bølger helt siden den kalde krigens dager. Akkurat nå har vi en topp. Dette er ikke noe jeg tenker på daglig, men det ligger jo i bakhodet. 
 
Thomas J. C. Bernardino: - Dette er skummelt, men heldigvis raser krigen langt unna, og fiendtlighetene er ikke rettet direkte mot oss. 

Måling

Så skal stråling måles. På bordet foran elevene står en papptallerken med radioaktive steiner. Et måleapparat rettes mot dem. Aha, her var det en viss stråling, men ikke helsefarlig. For sikkerhets skyld skal man holde hendene unna. 

 Måleapparat for hvor godt materialer stopper radioaktiv stråling. Et tøystykke måles.  - Klikk for stort bildeTøy stopper dårlig radioaktiv stråling, viser måleapparatet Tangen vgs   
Hva kan stanse radioaktivitet? Et måleapparat rigges til på bordet. Blyplater, papir, aluminium og en tøybit plasseres mellom det radioaktive materialet og måleapparatet. 
 
Vi har en vinner: bly. Dette materialet stopper mest effektivt gamma, den sterkeste radioaktive strålingen.

Sa noen at radioaktiv stråling er usynlig? På Helenes anvisning lager elevene et kuldekammer med alkohol og tørris (minus 79 grader). På en plate over kuldekammeret plasseres en radioaktiv stein. 
 
Og se, snart synes bittesmå, hvite røykstrimer. Radioaktiv stråling. Fri og bevare oss, Putin! 

Vitensenteret Sørlandet

STRÅLING

Nedbryting: Barium-137 har en halveringstid på ca. 150 sekunder. Halveringstiden sier noe om hvor fort det radioaktive materialet blir brutt ned og hvor fort den radioaktive strålingen avtar. Uran har halveringstid på ca. 4,5 milliarder år.  

Stans: Ulike typer radioaktiv stråling stoppes forskjellig. Alfastråling er relativt store partikler, og disse kan stoppes av bare noen få papirark eller uskadet hud. Betastråling er mye mindre partikler som trenger lettere inn i materialer, men det lar seg stoppe av treverk, f.eks veggene i et hus. Gammastråling trenger gjennom det meste, så her må det tykke blyplater til.

Kilde: Lektor Siri Houge

Til toppen