Nytt tilbud: Bygg- og anleggsteknikk med studieforberedende

Høsten 2022 lanserer Tangen vgs et helt nytt tilbud. Det er for deg som ønsker å få studiekompetanse til å bli byggingeniør. Søknadsfrist 1. mars.

Ung mann og kvinne i verksted. Foto. - Klikk for stort bildeTil høsten forenes yrkesfag og studiespesialiserende i en ny linje på Tangen. Her to representanter for årets førsteklassinger i byggfag og studspes, Magne Skogstad i 1BAC og Maria Grødal i 1STC. Marius Flatnes  

-Såvidt vi vet, er denne kombinerte linjen den første i sitt slag i Norge, forteller Sten Aunevik. Han er avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk på Tangen videregående skole.

På den nye linjen får elevene en praktisk innføring i tømrer- og byggfaget, kombinert med realfag fra studieforberedende utdanningsprogram. Dermed blir de kvalifisert til å søke ingeniørutdanning etter videregående.

Student eller lærling

De tre årene på Tangen kvalifiserer elevene til de fleste ingeniør- og byggtekniske utdanninger på høyskoler og universiteter, opplyser avdelingsleder Sten Aunevik. Alternativt kan elevene velge å bli lærling i en bedrift i to år etter videregående og deretter ta fagbrev i tømrerfaget eller betongfaget.

Portrett av middelaldrende mann. Fotografi. - Klikk for stort bildeAvdelingsleder Sten Aunevik. Marius Flatnes.   Med Universitetet i Agder (UiA) har Tangen inngått en samarbeidsavtale. Den innebærer at elevene i løpet av sine tre år på videregående får bruke verksteder og laboratorium hos UiA, med veiledning fra bachelor-studenter. I tillegg skal Tangen-elevene hospitere i ingeniørfirmaer og dessuten ha praksis på byggeplasser.

  Paul Svennevig er instituttleder ved UiAs Institutt for ingeniørvitenskap og har tro på at kombinasjonen teoretisk skolering og praktisk erfaring bidrar til kompetent arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen.

– Elevene som velger den nye linjen ved Tangen, får studiespesialiserende utdanning pluss håndverker- og yrkeserfaring i ett. Dermed slipper de å ta sommerkurs i matematikk for å komme inn på UiA. De kommer til ingeniørstudier ved UiA og senere til arbeidslivet med en solid håndverkererfaring, samtidig som er de teoretisk skolert, sier Svennevig til UiA's nettside.

Svennevig er selv utdannet tømrer i bunnen, før han utdannet seg til sivilingeniør i byggfag. Han vet at bedriftene i bygg- og anleggsbransjen setter pris på ingeniører med håndverkserfaring. 

 

Rektor: nytt ben å stå på

Tangen vgs har landsdelens, kanskje også landets største avdeling for Bygg- og anleggsteknikk, påpeker rektor Stein Kristian Dillevig.

- Når vi nå utvider med et treårig studieforberedende tilbud, er det for å ha enda en fot å stå på og for å kunne tilby en enda bredere fagportefølje. Vår størrelse tilsier at vi har de ressursene som kreves for å bygge opp et nytt fagtilbud, sier rektor.

Han påpeker at det i skolens samfunnsoppdrag også ligger at den skal utdanne ungdom for arbeidslivet på Agder. Dette gjør Tangen gjennom de yrkesfaglige utdanningene som allerede finnes, men landsdelen trenger også dyktige ingeniører innen byggfagene, understreker Dillevig.

- For at utdanningen skal treffe best mot de kravene som stilles i høyere studier, har vi tatt initiativ til et samarbeid med Byggdesign ved Universitetet i Agder. Vi har store forhåpninger til samarbeidet, og vi tror det blir en vinn-vinn-situasjon for begge parter, uttaler rektor.

Han er nøye med å understreke at det nye studieforberedende tilbudet innen bygg- og anleggsteknikk ikke er en konkurrent til de yrkesfaglige tilbudene Tangen vgs allerede har, men et tillegg og kanskje en berikelse.

- Vi tror vi når bredere ut i søkermassen, og vi tror at den kompetansehevingen som vil finne sted, vil komme alle til nytte, avslutter rektor Dillevig..

Les mer her: