Nabobygg-saken utredes om igjen, Oksøy Eiendom med ny vri

Tilbake til start. Det skal planen om blokka sørøst for Tangen videregående, har bystyret bestemt.

Modell av to bygg - Klikk for stort bildeSlik ser Oksøy Eiendom for seg at boligbygget sørøst for skolen kan bli. I forhold til det gamle forslaget vris blokka 90 grader, og fasaden legges mot mot elva.

- Dette var bedre enn et tap, men dårligere enn en seier, sa Tangen-rektor Stein Dillevig etter at avgjørelsen i byggesaken falt i bystyret. Både han, elevrådet og lærere har ivret for at nabobygget blir på maks fem etasjer, slik at skolen fortsatt får mye sol og lys fra sørøst.

-Nå er det bare å jobbe videre, sa elevrådsleder Joel Nziza etter bystyremøtet. Han og flere medlemmer av elevrådet har i den siste tiden lagt fram sitt syn for bystyrepolitikere.

Støtte

Fem eller syv etasjer? Det var spørsmålet man ventet bystyret skulle svare på i møtet 18. mai. Mye tydet på at skolens ønske om et nabobygg på maks fem etasjer hadde fått støtte av flertallet blant de 71 representantene, men så ble det altså vedtatt at planen skulle utredes på nytt.

Det var Venstre som fremmet forslaget om at saken sendes tilbake til kommunens administrasjon, etter at utbyggeren Oksøy Eiendom hadde spilt inn en ny vri: Vi vil fortsatt ha syv etasjer, men dreier bygget 90 grader, samtidig som kortenden mot skolen smalnes inn. Dermed blir det mer sol og lys på naboen.

Utsikt mot by og gløtt av elv. - Klikk for stort bildeTangen videregående vil ha mest mulig lys fra sørøst, der boligblokka skal reises. Bildet viser utsikt fra et arbeidsrom i fjerde etasje. Tangen vgs  

Brev

I et brev til bystyret før møtet 18. mai kom utbyggeren med et forslag til vedtak: "Bystyret sender planen tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding av planforslaget med forslagsstiller, med bedre medvirkning sammen med Tangen videregående skole".

Venstre fremmet forslaget om ny behandling, og det ble vedtatt med 43 mot 28 stemmer. Forslaget innebærer ikke at Venstre vil godkjenne syv etasjer i neste runde, men at partiet ønsker en bedre prosess med bedre involvering av partene. Ventelig kommer saken opp igjen utpå høsten, etter at administrasjonen har lagd en ny utredning.

Til toppen