Marianne og Tangen lager liv i Skole-Norge

Slumring. Sludring. Sløving. Det trenger ikke være sånn i klasserommet. Fra vår skole kommer tips til aktiv læring. 

Ung, kvinnelig lærer i klasserom med elever - Klikk for stort bildeLærer Marianne Eik underviser mens det gjøres opptak til videoene som skal veilede lærere. Aschehoug Undervisning  

En rekke videoer som følger med lærebøker fra Aschehoug forlag, viser hvordan elevene kan aktiviseres for å lære mest mulig. Opptakene ble gjort på Tangen, og skolens lærer Marianne Eik er både inititiativtaker og aktør.

Etter at hun hadde vært lærer i flere år, var jobben blitt ganske ensformig og utfordrende, syntes Marianne Eik. Fra elevene var det lite oppmerksomhet å få; de holdt på med sitt på pc og telefon, mens hun sto foran i klasserommet og foreleste.

-Jeg følte elevene ikke fikk det de skulle av meg, og jeg ble så demotivert fordi de ikke gjorde det jeg ba dem om, erindrer Marianne.

Så hva skulle hun gjøre? Gi opp? Nei.

Verktøykasse

Hun luftet sine frustrasjoner for kollega på Tangen, Cornelia Van Helvoirt. Så stakk de to hodene sammen og fylte ei pedagogisk verktøykasse, en samling undervisningsmetoder som skulle gjøre undervisningen aktiv, mer engasjerende og effektiv.

Denne verktøykassa hadde Marianne Eik med seg da hun senere ble forlagsredaktør i Aschehoug Undervisning. Etter hvert tente kollegene hennes i Oslo på Tangen-metodene, og dermed ble det gjort opptak på vår skole med Marianne og elever.

Aktivt klasserom heter metodene. Noen stikkord: Plakat i en fei, speeddate, puslespill med biter av stjerner. Lærere i hele Norge som bruker lærebøker fra Aschehoug, både i ungdomsskolen og videregående, får disse videoene og ferdige opplegg med på kjøpet. Metodene som vises, kan benyttes i alle fag.

Kulest

-I tillegg synes jeg kanskje det aller kulest er videoene jeg fikk lage til læreboka Action, engelsk for yrkesfag, mener Marianne. Dette er interaktive 360-videoer der elever via telefon og pc besøker verkstedene på Tangen og øver på diverse oppgaver, blant annet engelske ord for det de oppdager. Nå ser altså alle yrkesfagelever i Norge som bruker denne læreboka, verkstedene på Tangen.

Når elevene glemmer friminuttet eller lar telefonen ligge urørt, blir jeg glad

Så nå svever Marianne Eik på en rosa sky i engelsktimene sine på Tangen?

-Å nei, jeg har fortsatt dårlige timer. I noen klasser funker ikke metodene vi snakker om. Men i det store og det hele har jeg fått det mye bedre på jobb.

-Hvorfor?

- Fordi jeg er mye mer med elevene i det de gjør. Jeg setter dem i gang og veileder dem til å finne svar på det de lurer på, istedenfor å gi dem svarene. Dette er jo også selve kjernen i Fagfornyelsen.

Refleksjon

-Men lærerforedrag og grundig lesing av tekster må vel fortsatt til på videregående?

-Noen små foredrag holder jeg jo for å sette elevene i gang. Dessuten arbeider vi naturligvis med tekster. Det viktigste er tid til refleksjon rundt tekstene elevene har fordypet seg i. Om det skjer i grupper og aktiviteter fremfor i plenum, får man veldig mange flere med. Variasjon er nøkkelen i all undervisning.

-Hva kjennetegner en vellykket time?

-Når elevene glemmer friminuttet eller lar telefonen ligge urørt, blir jeg glad. Det er sikre tegn på at de har deltatt og lært.


Her to videoer fra aktivitets-verktøykassa Aktivt klasserom:

 

Her en 3D-video fra engelskboka Action for yrkesfag: