Ai, se hva kunstig intelligens kan gjøre!

Det er ikke lov å levere noe dere har produsert selv! Slik lød beskjeden da elevene på IM skulle jobbe med et prosjekt om kunstig intelligens (KI).

Fra venstre Michael A. Tønnessen, Sienna Elgueta-Salinas, Odin Laursen-Leite og Amir Iminov. Tangen vgs

IM står for Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Elevene i de to klassene på denne linjen skulle presentere noe som var generert av kunstig intelligens i en eller annen form. Det viste seg å være et spennende, lærerikt og krevende oppdrag, som fremfor alt tydeliggjorde for elevene hva KI (engelsk: AI) ikke egner seg til.

Intens konsentrasjon med ChatGPT. Tangen vgs

Med seg på laget denne uken hadde skolen Øyvind Brekkhus Sandåker fra Egde AS. I et foredrag viste han elevene hvordan man kan bruke internett og KI-tjenester som kunnskapsbase for å gjøre seg attraktiv i arbeidslivet. Sandåker er selv programmerer og brennende engasjert i fagene våre. Derfor ble hans foredrag belønnet med impulsiv trampeklapp.

Ingvild Jordbrudal Greibesland presenterer sin gruppes prosjekt. Tangen vgs

Oppdraget elevene fikk var å utvikle en produktidé som ble brukt i en salgspitch til et fiktivt IT-selskap. En salgspitch skal på en kortfattet, overbevisende måte forklare hva produktet er og hvilken verdi den kan gi selskapet.

Elevene fulgte en forenklet utviklingsmetodikk fra bransjen. Det ble fordelt roller, og det ble holdt prosjekt- og kundemøter før den store finalen med presentasjoner.

Fra venstre Arne Loen Bue og Mathias B. Sørensen forteller om GPT. Tangen vgs

Nervøse, men godt forberedt, tok elevene utfordringen på strak arm. Mange hadde tatt tipset om profesjonell fremtoning på største alvor og stilte pyntet til presentasjonen.

Oppdraget var åpent, og vi endte dermed opp med svært ulike idéer til nye KI-tjenester:

* Dokumentsortering for store bedrifter.
* Egde-FAQ - hvordan forenkle informasjonsdeling om egen bedrift og et internt system for samarbeid og kompetansedeling i bedriften.
* Personlig KI-assistent med lokal tilknytning (busstider, trafikkdata).
* LogoKI – en spesialisert tjeneste som benyttes i idéfasen for arbeid med nye logokonsepter.
* BluePrintKI, en tjeneste for å tilby KI-assisterte arkitekttjenester
* Prismatch-tjeneste med globalt fokus, inkludert frakttider, tollkrav og forsendelsestider.
* Dad, how do I? KI for barn som trenger rask hjelp til alt en far kan svare på.

Samarbeid. Fra venstre Jonas Røysland-Forgard, Aleksander Syre, Erling Høgevold og Brage M. Hortemo. Tangen vgs

Denne prosjektuken var lagt opp som et stunt knyttet til ny teknologi som ikke enda har funnet sin form i skolen. Premisset for prosjektet var at all kunnskap som ble benyttet i prosjektet, var hentet fra internett, og at lærerne i prosjektet stilte de kritiske spørsmålene og pekte i riktig retning.

YouTube, Twitch, KI-modeller og Google var derfor elevenes beste venn denne uken. Imponerte lærere kunne etter endt prosjekt konkludere med at elevene virkelig hadde tatt utfordringen og levert idéer og produkter som holdt høy kvalitet. Dermed kunne kompetansemål krysses av i fleng gjennom hele uken.

Tenketank. Fra venstre BenjaminF. Lind, Emirhan Akyldiz, Sander Lindekleiv og HermannL. Nodeland. Tangen vgs

Kunstig intelligens er kommet for å bli – og elevene som går ut fra Informasjonsteknologi og medieproduksjon på Tangen, har det siste i teknologi med seg når de snart blir en del av IT- og mediebransjen på Sørlandet.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde