Bygg- og anleggsteknikk

Inge T. Dalen

Bredde og faglig tyngde

Tangen videregående skole har bredde og faglig tyngde i de fleste håndverksfagene. Her får du grunnlaget du må ha for å ta praktisk opplæring i bedrift. Er du motivert, utholdende og i brukbar fysisk form, og samarbeider greit med andre? Da bør du sjekke ut tilbudene på Bygg- og anleggsteknikk (BA).

Utdanningsprogram for Bygg - og anleggsteknikk

Dette utdanningsprogrammet gir deg de praktiske ferdighetene og den teoretiske kunnskapen du trenger for å jobbe i bygg- og anleggssektoren.

Hele 20 ulike lærefag er representert på Tangen vgs:

 • vei- og anlegg
 • anleggsmaskinfører
 • fjell-og bergverk 
 • betong
 • murer 
 • stillasbygger
 • tømrer
 • rørlegger
 • taktekker
 • ventilasjons- og blikkenslager
 • industrimaler
 • maler
 • limtreproduksjon
 • trelast
 • trevare- og bygginnredning
 • feier 
 • glass
 • isolatør
 • stein

Slik fungerer det 

Utdanningen gir innblikk i sammenhengen mellom fagene og kravene som gjelder for bygg- og anleggsarbeid, ikke minst kravene til helse, miljø og sikkerhet.

 • På vg1 legger felles programfag og yrkesfaglig fordypning opp til mye praktisk arbeid, spesielt i produksjon, men også med tegning og bransjelære.
 • På vg2 utdanner du deg i fagretningen som virker mest interessant. I dette skoleåret får alle elevene også prøve seg i bedrift.
 • Etter vg2 er det normalt to års læretid i bedrift før svennebrev/fagbrev.

Utdanningen gir gode muligheter for videre spesialisering og karriere. Ønsker du å utdanne deg videre på universitet eller høyskole, kan du ta påbyggingsår som gir studiekompetanse.

Vg1 Bygg - og anleggsteknikk

På vg1 legger felles programfag og yrkesfaglig fordypning opp til mye praktisk arbeid, spesielt i produksjon, men også med tegning og bransjelære.

 • 1. halvår: Bli kjent med alle hovedprogramområdene
 • 2. halvår: Yrkesfaglig fordypning – bli bedre kjent med ett fagområde

I løpet av dette første året kan du  vurdere hva dine neste valg skal bli. Skolen tilbyr også grunnkompetanse.; da får du kompetanse kun innen programfagene. Her er lenke til Vil bli no, en oversikt over ulike relevante yrker og veien dit.

Vg2 Bygg - og anleggsteknikk

 • Betong og mur     
 • Klima, energi og miljø  
 • Rørlegger
 • Treteknikk
 • Tømrer

I tillegg er det mulig å søke seg som lærling i betongfaget direkte fra vg1. Du får teorifagene på skolen én dag i uka og er i lærebedriften de fire andre.

Skolen tilbyr også grunnkompetanse; da får du kompetanse kun innen programfagene.

Lærling/lærekandidat tredje og fjerde året

I videregående opplæring er det cirka 180 programområder som fører fram til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Disse kalles lærefag. I lærefag starter du opplæringen i videregående skole, og som regel avslutter du opplæringen med læretid i bedrift, som lærling eller lærekandidat.

De fleste bedrifter i Agder-fylkene som tar inn lærlinger, er medlem av et opplæringskontor eller en opplæringsring. Den som søker læreplass, skal søke til det opplæringskontoret (den lærebedrift) som er aktuell i det ønskede kurset, og vil bli henvist av opplæringskontorets leder for å komme til intervju i en av deres medlems-/lærebedrifter. Oversikt over opplæringskontor/ringer og deres medlemsbedrifter Vest-Agder finner du ved å klikke her: >> Fagopplæring

Mange bedrifter annonserer ledige læreplasser på nettet og i aviser. Du bør følge godt med og søke slike læreplasser. Ta gjerne direkte kontakt med bedriften. Annonserte læreplasser kan du søke i eller utenfor ditt eget fylke.

NB! Du må i tillegg alltid søke om formidling til læreplass via www.vigo.no innen søknadsfristen 1. mars (1. februar for lærekandidater). 

Kontaktpersoner

Sten Aunevik
Avdelingsleder
Tlf.: 945 26 787
Epost

Merete Bryn Bruskeland
Rådgiver
Tlf.: 452 86 548
Epost

 

Til toppen