IT

IT-avdelinga på Tangen vidaregåande skole driv skolens IT-system og tilbyr støtte til alle organisasjonen sine brukarar.

Drift av 1200 maskiner

IT jobbar kvar dag med å halde systema driftssstabile – med sikkerheit og brukarvenlegheit som i sikte. Elevar og lærarar som har behov for støtte kan vende seg til IT-service i 2. etasje.

I videregåande skole har bruken av digitale verktøy eksplodert, og alle elevar og lærarar ved Tangen vgs har fått utdelt bærbare datamaskiner. IT-avdelinga har per i dag ansvar for dagleg drift av om lag 1200 datamaskiner.

Skolens datanettverk er topp moderne med trådløs tilgang over heile bygget og god båndbreidde. Skolen har interaktive monitorer i dei fleste undervisningsromma, og all informasjon formidlast gjennom digitale kanalar.

Slik får du kontakt med IT-avdelinga

IT si mål er at velfungerande løysingar og gode støtterutinar bidreg til å styrkje opplæringa i alle fag, og til at elevene utviklar ein trygg og god digital kompetanse.

Opningstida vår er måndag til fredag klokka 0730 til 1530. 

Du kan ringa oss på telefon 38177608