IT

IT-avdelinga på Tangen vidaregåande skole driv skolens IT-system og tilbyr støtte til alle organisasjonen sine brukarar.

Drift av 1200 maskiner

IT jobbar kvar dag med å halde systema driftssstabile – med sikkerheit og brukarvenlegheit som i sikte. Elevar og lærarar som har behov for støtte kan vende seg til IT-tenesta i 1. etasje.

I videregåande skole har bruken av digitale verktøy eksplodert, og alle elevar og lærarar ved Tangen vgs har fått utdelt bærbare datamaskiner. IT-avdelinga har per i dag ansvar for dagleg drift av om lag 1200 datamaskiner.

Skolens datanettverk er topp moderne med trådløs tilgang over heile bygget og god båndbreidde. Skolen har interaktive monitorer i dei fleste undervisningsromma, og all informasjon formidlast gjennom digitale kanalar.

Slik får du kontakt med IT-avdelinga

IT si mål er at velfungerande løysingar og gode støtterutinar bidreg til å styrkje opplæringa i alle fag, og til at elevene utviklar ein trygg og god digital kompetanse.

Vår opningstid er mandag til fredag klokka 0730 til 1530. Du kan ringe oss på telefon 38179660

Jonas Bøhn

Marcel Antero Christensen           Foto: Reed

Krister Dahl Frantzen Foto: Reed