Skolemiljø

Her får du informasjon om hvordan Tangen vgs skal gjøre elevenes psykososiale skolemiljø så trygt og godt som mulig, og hvordan du melder fra om mobbing.

Tangens erklæring om godt skolemiljø

  • Tangen videregående skole skal være et spennende og interessant lærested
  • I verkstedene og i klasserommene skal elevene møte lærere som formidler kunnskaper og ferdigheter på engasjerende og varierte måter
  • Alle elevene skal oppleve at de utfordres og stilles krav til, uavhengig av kunnskaper og ferdigheter fra før
  • Vi skal være noe for alle våre elever og alle våre elever skal oppleve at vi er noe for dem

Mer info om skolemiljø og meldeskjemaer

Skolemiljø  

Meld fra om mobbing