Konferansetime og møter

Planlagte informasjonsmøter og foreldrekonferanser for skoleåret 23-24

Møte og foreldrekonferanse

Møte og foreldrekonferanse
Hva Klasse/gruppe Tidspunkt
Informasjonsmøte for foresatte Vg1 ST/SF/BAS 17.aug kl. 1700
Informasjonsmøte for foresatte Vg1 YF 17.aug kl. 1830
Informasjonsmøte for foresatte Vg2 ST/SF/BAS 6.sept kl. 1700
Informasjonsmøte for foresatte Vg2 YF 6.sept kl. 1800
Informasjonsmøte for foresatte Vg1 ST/SF/BAS 14.nov kl. 1800
Konferansetimer x 21 - 22.nov
Konferansetimer x 28 - 29.nov
Informasjonsmøte for foreldre Vg3 ST/KD/MK 20.mars kl. 1800