Konferansetime og møter

Planlagte informasjonsmøter og foreldrekonferanser for skoleåret

Møte og foreldrekonferanse

Møte og foreldrekonferanse
Hva Klasse/gruppe Tidspunkt
Informasjonsmøte for foresatte SF Vg1 ST/KD/MK 18.august kl. 17.00
Informasjonsmøte for foresatte YF Vg1 RM/BA/FD/IM 18.august kl. 18.30
Informasjonsmøte for foresatte SF Vg2 ST/KD/MK 31.august kl. 17.00
Informasjonsmøte for foresatte YF Vg2 RM/BA/FD/IM 31.august kl. 18.30
Møte for foresatte SF Vg1 ST/KD/MK 25.oktober kl. 18.00
Konferansetime - termin 1 Vg1 + Vg2 (under 18 år) 8-9.nov + 15-16.nov
Konferansetime - termin 2 Vg1 + Vg2 (under 18 år) 28.feb-1.mar + 7-8.mars
Informasjonsmøte for foresatte SF Vg3 ST/KD/MK 14.mars kl. 18.00
Til toppen