Informasjon om skriftlig eksamen

Eksamenstrekket offentliggjøres 15. mai kl. 09.00 
(kombinasjonsklassen: 7.mai kl. 09.00)

Du har selv ansvar for å ha lest gjennom informasjon om eksamen, kjenne til eksamensreglementet og å si fra dersom du oppdager eller er usikker på om det er feil i trekket. 

Praktisk forberedelse til skriftlig eksamen

 • Du skal bruke skole-pc på eksamen, så sjekk at den virker og er oppdatert i god tid før eksamen. Sjekk også at du har lader som virker.
 • Du kan bruke hodetelefoner på eksamen, og på noen eksamener må du bruke hodetelefoner. Når du bruker hodetelefoner, bør de ha ledning og god lydbeskyttelse. Hvis ikke du har hodetelefoner, kan du låne på IT til eksamen.
 • Sjekk at du har gyldig identifikasjon. Dersom du planlegger å bruke det digitale skolebeviset, må du sjekke at det virker.
 • Dersom du har rett på tilrettelegging på eksamen, må dette søkes om i god tid.
 • Sjekk at Office pakka og andre programmer du trenger på eksamen er installert og fungerer offline (for eksempel Word, Excel, Geogebra, Python, Ordnett+, tastaturspråk til fremmedspråkeksamen). Gå til IT hvis det er noe du mangler.
 • Du har ikke tilgang til It’s, skytjenester som Google Docs og OneDrive eller musikk online på eksamen, så du må laste ned og gjøre tilgjengelig offline hvis du vil ha tilgang til dokumenter, musikk og annet fra It’s og andre steder. Tips – koble på eksamensnettet for å sjekke tilganger og hva som virker uten åpen nett-tilgang.
 • Øv deg på å koble på og holde deg på eksamensnettet og hvordan du skrur av sky-synkroniseringen til OneDrive.
 • Lær deg hvordan du bruker opplesningsfunksjoner og andre hjelpeverktøy i Edge og word, for eksempel.
 • Fjern programvare som ikke er lov, eksempelvis oversettelsesprogram og KI-programmer fra pc-en din.
 • Jobb med forskjellen på plagiat og svak kildebruk.
 • Gjør deg kjent med hvordan eksamen er, retningslinjer, tilgjengelige nettressurser, nødvendig programvare og liknende for de ulike fagene. To nyttige sider er Eksamen Agder FK og Forside - Kandidat - Udir.no. Enkelte eksamener er fremdeles todelte. En del eksamener har forberedelsesmateriell dagen før. Noen eksamener er 4 timer, men de fleste er 5 timer.
 • Se på tidligere eksamensoppgaver og prøv ut eksamensoppsettet via Søk i eksamensoppgaver (udir.no).
 • Gå gjennom eksamensinstruksen nedenfor, og gjør deg kjent med eksamensreglementet.
 • Når det skriftlige trekket er offentliggjort, vil du finne dato og fag i VIS under eksamensparti og i timeplanen.

Eksamensinstruks

Oppmøte:

 • Møt klokka 08.15 i rommet du er oppsatt i så vi rekker en god oppstart for alle. Du vil finne informasjon og rom i VIS og på lister utenfor Servicetorget.
 • Det vil ligge navnelapper på pultene. Sett deg på plassen med ditt navn på.
 • Eksamensoppgaven blir tilgjengelig klokka 09.00.
 • Ved sykdom skal skolen ha beskjed umiddelbart. Eleven skal ringe til servicetorget, og levere legemelding neste dag. NB – det holder ikke å gi beskjed til faglærer eller kontaktlærer.
 • Skulle du komme etter klokka 09.00, skal du melde deg i servicetorget. Eksamensansvarlig følger deg til eksamensrom, men du får ikke ekstra tid.
 • Kommer du etter klokka 10.00 vil du ikke få gjennomføre eksamen.
 • Ingen får forlate eksamenslokalet før klokka 10.00 selv ved blank innlevering.

Oppstart:

 • Ha klart gyldig ID-kort. Skriv navnet ditt på den gule post it-lappen.
 • Du skal restarte skole-pc og koble deg til eksamensnettet.
 • Åpne nettleseren (vi anbefaler å bruke Edge på pc, og Chrome på mac) og logg inn på Eksamen Agder FK. IP-knappen skal lyse grønt.
 • Last ned word-mal.
 • Finn fram det du trenger av mat, drikke, utstyr, notater, lærebøker, hodetelefoner, ol. Tøm lommene og legg fram sekken din. Du får ikke gå i kantina eller låne av andre underveis, så du må ha med alt du trenger, inkludert egen lader og nødvendig utstyr.
 • Etter ID-sjekk skal telefonen skrus helt av. Sett på den gule post it-lappen og gi telefonen til vakten som legger den fram i klasserommet. Det samme gjelder smartklokker ol. Hvis du har glemt å legge dem igjen hjemme.
 • Etter ID-sjekk får du ikke forlate plassen din uten at du følges av en vakt.
 • Det gjøres stikkprøver før og etter eksamen.

Under eksamen:

 • Alle spørsmål stilles via vakt. Oppdager du feil i oppgaven, gi beskjed med en gang.
 • Skulle det oppstå noe uforutsett som innloggingsproblemer under eksamen kan det bli lagt til ekstra tid.

Ved levering:

 • Du skal gi beskjed til vaktene når du skal levere/har levert.
 • Dobbeltsjekk at du har levert riktig fil i pdf-format og at du har gjort alt før du går.
 • Dersom du er valgt ut til stikkprøve, må du vente på IT før du får gå.

Etter eksamen:

 • Du vil finne besvarelsen din via kandidat.udir.no dagen etter eksamen.
 • Fellessensuren er 18.-21. juni og resultatene blir publisert i VIS 22. juni.
 • Frist for ettersending av vitnemål til Samordna er 1. juli.
 • Hurtigklagefrist (kun vg3) er 26. juni. Ved klage er ettersending til Samordna 10. juli. Normal klagefrist er 1. juli
 • Fusk og forsøk på fusk vil føre til avbrutt eksamen og/eller annullering av eksamen.

 

Fusk – skriftlig eksamen:

 • Fusk og forsøk på fusk behandles på samme måte.
 • Fusk på eksamen fører til annullering av eksamen og eleven får ikke ta ny eksamen før etter et år.
 • Pass på at du er på eksamensnettet. Det er viktig å gi beskjed til vaktene med en gang dersom nettet hopper mellom nett.
 • Kommunikasjon og forsøk på kommunikasjon er ikke lov, også under luftingen.
 • Du skal ikke ha tilgang til programvare eller nettressurser utover de tillatte.
 • Det er forskjell på dårlig kildebruk og plagiat.
 • Eksempel på situasjoner som regnes som forsøk på fusk:
  • om du har liggende oversettelsesprogram som apertium på pc-en uavhengig om programmet brukes eller ikke
  • om du har tilgang til KI-programvare uavhengig av om det brukes eller ikke
  • om du er logget på et annet nett enn eksamensnettet uavhengig av om du bare bruker tillatte nettressurser
  • om du har glemt å skru av telefonen eller smartklokka og/eller glemt å legge den fram
  • om du snakker med andre under eksamen


Vi presiserer at alle former for kommunikasjon og all form for kunstig intelligens er forbudt å bruke på alle eksamener. Ingen eksamener har åpent internett. På språkeksamener er også oversettelsesprogram forbudt å bruke på eksamen.