Ordensreglement

Her finner du ordensreglementet for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Agder fylkeskommune.

Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven § 9 A-10, og fastsatt av Aust-Agder fylkeskommune 30.04. 2019 og Vest-Agder fylkeskommune 24.04. 2019. Nå gjelder reglementet for Agder fylkeskommune fra 1. januar 2020. 

Til toppen