Ordensreglement

Her finner du ordensreglementet for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Agder fylkeskommune.

Ordensreglementet gjelder for alle elever i offentlige videregående skoler i Agder fylkeskommune. Reglementet inneholder de viktigste bestemmelsene om dine rettighet og plikter som elev. Den enkelte skolen kan legge til egne tilleggsregler under § 9.

Det er viktig at du gjør deg kjent med reglementet, og følger det. Skolen vil gå gjennom ordensreglementet ved skolestart. Brudd på ordensreglementet kan føre til nedsatt karakter i orden eller atferd. Alvorlige brudd kan føre til bortvisning.