Skolerute

Viktige datoer og skoleårets fridager og ferier.
Skolen fraråder elever og foresatte å søke permisjon fra skolen ut over de oppsatte fridagene og feriene i skoleruta. Med forbehold om endringer.

Skolerute 2023-2024
Måned Dato Hendelse
August 14-16 august Planleggingsdag (oppstartsdager)
August 17 august Første skoledag
Oktober 2-6 oktober (uke 40) Høstferie
Oktober 20 oktober Planleggingsdag (sørlandets lærerstevne)
Desember 21 desember Siste skoledag før juleferie
Januar 2 januar Ingen undervisning (fridag)
Januar 3 januar Skolestart
Februar 19-23 februar (uke 8) Vinterferie
Mars 25.mars - 2.april (uke 13) Påskeferie
April 25.mars - 1.april (uke 13) Påskeferie
April 2.april Planleggingsdag (fagform)
Mai 1 mai Fridag
Mai 9 mai Fridag (kristi himmelfartsdag)
Mai 10.mai Fridag (inneklemt dag)
Mai 17.mai Fridag (grunnlovsdagen)
Mai 20 mai Fridag (andre pinsedag)
Juni 20.juni Siste skoledagFelles skolerute for Agder fylkeskommunen