Restaurant- og matfag på Tangen vgs: Det er alltid behov for dyktige fagfolk

Klikk for stort bildeVELDIG MATNYTTIG: Opplæring i kjøttskjæring på Restaurant- og matfag på Tangen videregående skole Inge T. Dalen  På Restaurant- og matfag på Tangen videregående skole har du muligheten til å snuse på hele 12 forskjellige yrker før du bestemmer deg for hva du vil satse på.

Gjennom de to årene på Restaurant- og matfag (RM) får du anledning til å fordype deg i det du synes virker mest interessant. 

Åpner dørene for mange yrker

Utdanningen åpner dørene for mange yrker og karriereveier. Utdanningsprogrammet er veldig fleksibelt, og noe av det mest matnyttige du kan tenke deg. Det er verdt å merke seg at i flere av delfagene avholdes det prestisjefylte konkurranser både i inn- og utland.

Den praktiske delen av opplæringen får du på skolen og gjennom utplassering i bedrifter. Når du skal søke om læreplass, er det viktig å vite at arbeidsgiver er minst like opptatt av punktlighet, lavt fravær og at du er til å stole på, som av gode karakterer. 

Disse yrkene kan du snuse på på vg1   

På Restaurant- og matfag (RM) vg1 har du muligheten til å snuse på hele 12 ulike yrker før du bestemmer deg for hva du vil satse på. Uansett hvilken retning du slår inn på etter gjennomført vg1, åpner RM dørene for gode utdanningsmuligheter.

 • Butikkslakter
 • Pølsemaker
 • Kjøttskjærer
 • Slakter
 • Medarbeider i sjømatproduksjon
 • Sjømathandler
 • Baker
 • Konditor
 • Medarbeider i industriell matproduksjon
 • Servitør
 • Kokk
 • Institusjonskokk

Muligheter på vg2 kokk og servitør 

Vg2 Kokk og servitør gir mulighet til spesialisering innenfor den fagretningen du velger.

Læretiden i bedrift strekker seg over to år. Opplæringen avsluttes med fag- eller svenneprøve. Når prøven er bestått, får du et bevis på at du har en yrkeskompetanse. Da er du fagarbeider.

Dersom du ønsker å utdanne deg videre på universitet eller høyskole, må du ta et år med studiespesialisering i tillegg, slik at du oppnår studiekompetanse. 

Kokk

Selv om en kokk først og fremst lager mat, er første bud å kunne samarbeide med mennesker. Som kokk må du kunne komponere menyer ut fra brukerens ønsker og behov. 

Kokkeyrket er et spennende, innholdsrikt og variert yrke, som inneholder litt av samtlige fag innenfor Restaurant- og matfagene. 

Du må også ha sans for å få gjestene til å trives. Kokkefaget gir deg store muligheter både innenlands og utenlands.

Institusjonskokk

En institusjonskokk jobber på store institusjoner hvor det er lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat. Slike institusjoner kan være sykehus, Forsvaret, eldresentre, fengsler og så videre. 

Som institusjonskokk vil du ha hånd om det daglige arbeidet på kjøkkenet. Du må innfri krav til utseende, lukt, smak og konsistens på maten. Maten skal også produseres innenfor definerte økonomiske rammer.

Servitør

Servitøren har en viktig og krevende oppgave med å fremheve den gode opplevelsen. Dette gjør du i tett samspill med gjesten, der du med din fagkunnskap, menneskekunnskap og evne til å yte god service legger til rette for at gjesten kan ta sine valg.

Det er ikke nok å ha gode kunnskaper. Du må også servere dine anbefalinger på en profesjonell og positiv måte. En servitør jobber også med drikkevarer, en spennende verden å sette seg inn i.

Samarbeidsprosjekter

Tangen videregående skole ønsker å tilby kokker og servitører så realistisk erfaring som mulig. Derfor inviterer vi ofte til servering i Tangens egen restaurant Utsyn, og vi deltar i matfestivaler og spesielle serveringsopplegg for næringsliv og restauranter.

Muligheter med vg2 Matfag

Vg2 Matfag gir muligheter til spesialisering innenfor den fagretningen du velger.

Læretiden i bedrift går over to år. Opplæringen avsluttes med fag- eller svenneprøve. Når prøven er bestått, får du et bevis på at du har en yrkeskompetanse. Da er du fagarbeider.

Dersom du ønsker å utdanne deg videre på universitet eller høyskole, må du ta et år med studiespesialisering, slik at du oppnår studiekompetanse. 

Kjøttfag

Slakter: Slakter et av verdens eldste yrker og danner grunnlag for all kjøttvareproduksjon. En riktig behandlet slakteskrott danner grunnlaget for all viderebehandling og produksjon av kjøttvarer.

Pølsemaker: Pølsemakerfaget har utviklet seg fra et typisk håndverksfag til også å omfatte moderne industriproduksjon av kjøttvarer. Pølsemakeren må ha gode faglige kunnskaper og ferdigheter for å sikre en god og riktig produksjon.

Butikkslakter: Butikkslakterfaget er et forholdsvis nytt fag som har oppstått fordi mye av kjøttomsetningen til forbrukeren i dag foregår gjennom dagligvarebutikker og supermarkeder, og ikke bare gjennom spesialbutikker som tidligere.

Kjøttskjærer: Kjøttskjærerens arbeid begynner der slakteren har avsluttet sitt arbeid. Kjøttskjæreren skjærer ned skrotten til ferdige råvarer for videre produksjon eller salg, som fileter, biffer og andre kjøttstykker.

Sjømat

Sjømathandler: En sjømathandler arbeider med rene råvarer som krever riktig behandling og produksjon av ferdige produkter for salg. Du må være like glad i mennesker som du er i sjømat, og ha gode kunnskaper om kvalitet, håndverksmessige ferdigheter og delikat og kreativ presentasjon av sjømatproduktene.

Fagarbeider i sjømatindustrien: Som ferdigutdannet vil du ha kjennskap til industriell og effektiv fremstilling av tradisjonelle fiskeprodukter som klippfisk, pillede reker, sild og makrell, men også internasjonale mattrender og teknologiske og bioteknologiske nyvinninger.

Baker/konditor

Baker: Bakeryrket er et praktisk fag. Som baker skal du kunne lage gjærbakst til brød, boller, loff, rundstykker, wienerbrød og andre godsaker, både manuelt og ved bruk av maskiner. I de fleste bakerier og konditorier produseres vanligvis brød og konditorvarer. I større virksomheter er arbeidet mer basert på teknologi.

God kjennskap til gjeldende lover og forskrifter er helt nødvendig for å kunne gi faglig gode råd og veiledning.

Konditor: En konditor lager alle typer kaker og søte bakevarer, eller "den søte kunst" som det også kalles. Har du lyst til å arbeide med matvarer og samtidig føler at du har kreative evner, er konditoryrket noe for deg. Her teller nøyaktighet, godt håndlag og sans for form og farge.

Industriell produksjon av matvarer

Fagarbeider: Fagarbeideren produserer varer du bruker hver dag eller flere dager i uka. Sjokolade, øl og mineralvann, mel og andre kornprodukter, chips og snacks, meieriprodukter og hermetikk og foredling av kjøtt og fisk er noe av dette. Du styrer produksjonsprosessen fra råstoff til kontroll av ferdige produkter. 

Klikk for stort bildeWenche Westergren
Avdelingsleder Restaurant- og matfag
Tlf.: 945 21 208
Epost: wenche.westergren@tangen.vgs.no

Klikk for stort bildeMarianne Skjelbred-Knutsen
Rådgiver
Tlf.: 954 43 494
Epost: ​​​​marianne.skjelbred-knudsen@tangen.vgs.no

Til toppen