Sosiologi og sosialantropologi

Klikk for stort bilde 

Eksamensform: Muntlig

Pensumbok: Folk, Aschehoug

Undervisningsform: Teoretisk og praktisk

Innhold i faget: I faget sosiologi og sosialantropolog er hovedintensjonen å skape samfunnsengasjement på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, samt utvikle evnen til drøfting, refleksjon og kritisk tenkning. Sentrale emner i faget er individet i samfunnet, ulike kulturmøter, sosial mobilitet, internasjonal arbeidsdeling og makt. Faget har også en metodedel som gir en innføring i bruk av kvantitativ og kvalitativ metode. Dette er noen av emnene som vi i løpet av undervisningsåret blir mer kjent med og utvikler en dypere forståelse for, slik at man underveis, og mot slutten av skoleåret mestrer å flette emnene sammen til en mer helhetlig og grundig forståelse av faget.

Til toppen