Sosialkunnskap

Klikk for stort bilde 

Eksamensform: Muntlig og skriftlig

Pensumbok: Fokus, sosialkunnskap, Aschehoug

Undervisningsform: Teoretisk

Innhold i faget: Sosialkunnskap tar for seg sosiale forhold i Norge. For eksempel oppvekstmiljø, sosialisering og kjønnsroller i ulike perioder; velferdsstaten og dens utfordringer; bruk og brudd av menneskerettigheter i Norge; samt sosiale problemer som rus, fattigdom og kriminalitet.

Til toppen